måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Lätt att peka ut viktiga data med nytt hiv-register

Publicerad: 22 november 2006, 12:20

Det började som ett sätt att hålla koll på hälsan hos hiv-patienter på infektionsklinikerna i Göteborg och Huddinge. Nu har systemet Infcare hiv vuxit till ett nationellt kvalitetsregister.


– I dag omfattar systemet 70 procent av alla hiv-patienter i ­Sverige, 2 500 personer, säger Anders Sönnerborg, professor i infektionsmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Han är styrgruppsordförande för det webbaserade beslutstödssystemet Infcare hiv, ett av tävlingsbidragen, och en av dem som drivit dess utveckling framåt tillsammans med företaget UM Digital Pharma.

Tillsammans med infektionskliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg var infektionskliniken vid Karolinska i Huddinge först ut att använda Inf­care hiv vid starten 2003. I dag används systemet även av Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm och sedan i våras av Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Ska införas i hela landet
Planen är, berättar Anders Sönnerborg, att det nu ska implementeras i hela landet.

– Nu har vi testat och sett att tekniken fungerar samt att den är lättanvänd och fungerar i den direkta patientvården. Då är det lämpligt att även mindre kliniker får tillgång till systemet, säger han.

I praktiken fungerar Infcare hiv som en webbsida där personal som arbetar inom hiv-vården lägger in de patientdata som är viktigast att hålla koll på – virusnivåer, immunförsvarets aktivitet, vilka läkemedel som används och dess koncentrationer i blodet, eventuella komplikationer och om patienten har utvecklat resistens mot en eller flera mediciner.

Tjock lunta med sjukhistoria
Enligt Anders Sönnerborg är det här information som har blivit allt svårare för hiv-vården att hantera på traditionellt pappersbaserat manér, men även med elektroniska journaler.

Eftersom patienterna lever länge och kanske flyttar runt i landet växer deras journaler till en tjock lunta information. Det är svårt för sjukvårdpersonal som ska ta över vården av en sådan patient – eller bara hjälpa till med rådgivning – att sätta sig in i all sjukdomshistorik.

Med Infcare hiv har problemet fått en smidig lösning, tycker Anders Sönnerborg.

– Det är framför allt mycket peda­gogiskt. Grafer och siffror gör systemet till ett bra beslutsstöd som gör det lätt att sätta sig in i nya patienters information. Något som även andra yrkesgrupper än läkare har nytta av, berättar han.

Exempelvis används systemet av kuratorer i rådgivande samtal med hiv-patienter. Om kuratorn upptäcker avvikelser i patientens behandling, till exempel att hon eller han har ­slutat ta sin medicin, kan det direkt tas upp till diskussion.

Också patienterna har glädje av systemets pedagogiska överblick, menar Anders Sönnerborg. ­

Utöver beslutsstödet ser Anders Sönnerborg en rad andra framgångsfaktorer med systemet och fram­håller att det kan användas som ett kvalitetsinstrument för klinikens uppsatta behandlingsmål, som en forskningsdatabas för studier på hiv-patienter.

Primärt är systemet en nationell angelägenhet, men enligt Anders Sönnerborg har flera nordiska länder visat intresse. Det kan ge möjlighet att jämföra kvaliteten på hiv-vården i de nordiska länderna. Planer finns också på att utvärdera en modifierad Infcare hiv i Uganda.

Infcare hiv är ett av bidragen till Dagens Medicins tävling Sjukvårdens IT-pris 2006.

Läs mer om Sjukvårdens IT-pris

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev