Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Lätt att se med ultraljud om hjärtat behöver extrasladd

Publicerad: 3 april 2006, 06:31

Det räcker inte längre att fråga efter klaffel och pumpförmåga när en ultraljudsundersökning beställs. Läkaren bör också fråga efter dyssynkroni för att hitta de hjärtsviktspatienter som bör få en biventrikulär pacemaker.


- Alla hjärtviktspatienter där EKG visar breda QRS-komplex,  över 120 millisekunder, bör undersökas med misstanke om dyssynkroni, det vill säga okoordinerad kammaraktivering, förklarar Magnus Edner, kardiolog och överläkare vid medicinkliniken på Danderyds sjukhus. Han är också en av grundarna av hjärtsviktsregistret Rikssvikt.

Dyssynkroni leder till att hjärtats pumpförmåga försämras ytterligare, vilket ökar risken för sjukhusinläggning och död. För att diagnostisera tillståndet används oftast vävnadsdoppler, en metod som gör det möjligt att studera systoliskt och diastoliskt rörelsemönster i avgränsade delar av hjärtmuskeln.  

Denna undersökning kan enkelt göras med en ultraljudsapparat i samband med den vanliga ultraljudsundersökningen av hjärtat. Förutsättningen är att apparaten har ett sådant dataprogram inlagt, vilket de flesta nya maskiner har.

Av alla hjärtsviktspatienter med breda QRS-komplex har uppskattningsvis 70-80 procent också dyssynkroni. Därmed kan de vara aktuella för behandling med biventrikulär pacemaker.

Alla är dock inte lämpliga. Ytterligare två kriterier måste vara uppfyllda - nedsatt pumpförmåga och symtom på hjärtsvikt trots optimerad läkemedelsbehandling. I slutändan handlar det om mellan 10 000 och 15 000 patienter, enligt Magnus Edner.

Tre elektroder leds in i hjärtat  Det är i Läkemedelsverkets nya nationella rekommendationer för behandling av hjärtsvikt som biventrikulär pacemaker lyfts fram som en rekommenderad behandlingsmetod för hjärtsviktspatienter med dyssynkroni. Enligt de nya riktlinjerna ska behandlingen erbjudas patienter med måttliga till svåra symtom, sinusrytm och med en ejektionsfraktion under 35 procent.

Med hjälp av biventrikulär pacemaker samordnas höger och vänster kammares funktion. Detta sker genom att tre elektroder leds in i hjärtat. Den ena elektroden placeras i höger förmak och den andra i höger kammare.  Den tredje elektroden leds via ett blodkärl till vänster kammares utsida. Elektroderna ansluts sedan till en pacemakerdosa som placeras under huden på bröstet.

Ingreppet är mer krävande än behandling med konventionell pacemaker, men kan utföras under lokalbedövning. De flesta patienter kan skrivas ut dagen efter ingreppet.

- Behandlingen anses kostnadseffektiv. Apparatur och inläggning kostar runt 60 000 kronor, säger Magnus Edner.

Han betonar att det är viktigt att kunskap om den här nya  metoden sprids.

- Genom biventrikulär pacemaker får patientens hjärta en mer normal pumpfunktion. Patienterna får bättre kondition och blir mindre andfådda. Studier har visat att även dödligheten minskar.

Barbro Falk-Wadman

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev