Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Lätt för akut sjuk att få tid hos allmänläkaren

Publicerad: 10 juni 2002, 10:45

Nio av tio patienter som vänder sig till primärvården med akuta vårdbehov får träffa en allmänläkare samma dag. Det visar en mätning av de faktiska väntetiderna i primärvården, som Landstingsförbundet gjort.


Som ett led i uppföljningen av den nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvården har Landstingsförbundet, i samråd med sjukvårdshuvudmännen och Socialstyrelsen, beslutat att genomföra rikstäckande mätningar av de faktiska väntetiderna i primärvården. Mätningarna ska ske två gånger om året, i april och oktober - och i dag kan Dagens Medicin som första tidning presentera resultatet av den allra första mätningen.

Mätningen har skett i två steg. Till att börja med skickades en enkät med frågor om bland annat driftsform, storlek och betjäningsunderlag ut till totalt 940 allmänläkarmottagningar i primärvården, såväl offentliga som privata med vårdavtal. Privata allmänläkarmottagningar utan vårdavtal med landstingen ingår inte.  Hoppas på bättre uppslutning  74 procent, 670 mottagningar, svarade. Dessa fick då i uppgift att under en dag, antingen den 9 eller den 16 april, redovisa de faktiska väntetiderna från det att patienterna tar kontakt med mottagningen till dess att de får träffa en läkare. Redovisningen gäller kontakter som tagits under ordinarie mottagningstid och rapporteras via ett Internetbaserat inmatningsformulär.  Totalt har 405 vårdcentraler rapporterat sina väntetider. Det innebär att bortfallet är stort - bara 43 procent av de ursprungliga 940 mottagningarna har deltagit fullt ut.  - Det är klart att vi hade hoppats på en lite bättre svarsfrekvens. Men en del av orsakerna får nog vi ta på oss - de hade inte särskilt lång tid på sig att svara, säger Marianne Hanning, projektledare på Landstingsförbundet.  - I nästa mätning, som sker i oktober, är jag övertygad om att vi får en bättre uppslutning.  Undersökningen omfattar sammanlagt 14381 patientbesök. Väntetiderna har dock bara beräknats på de patienter som har fått en tid bokad - kontrollbesök och besök i syfte att få intyg för exempelvis körkort eller dykarcertifikat är undantagna.  Icke-akuta patienter tvingas vänta  Den låga svarsfrekvensen gör dessutom att resultatet av mätningen måste hanteras med viss försiktighet. Några slutsatser kan ändå dras - till exempel visar mätningen att 91,5 procent av patienterna med akuta vårdbehov får träffa en läkare samma dag.  - Det tycker jag är väldigt skönt att få bekräftat, säger Marianne Hanning.  För de icke-akuta patienterna är det dock värre. Efter fem dagar har bara 41,5 procent av patienterna med icke-akuta vårdbehov fått träffa en läkare, och efter 30 dagar är det fortfarande 8 procent av de icke-akuta patienterna som väntar på ett läkarbesök - se även artikel nedan.  - Men här är det viktigt att betona att statistiken inte visar om väntetiden beror på att det inte har funnits några tider eller om det helt enkelt är så att patienten själv har valt att komma vid ett senare tillfälle. Förhoppningsvis kommer vi att kunna utveckla det här och belysa den frågan bättre i kommande mätningar, säger Marianne Hanning.  Den genomsnittliga väntetiden är sex dagar. Intressant att notera är att patienterna på privata mottagningar får vänta något längre - men trots det visar undersökningar att privatpatienterna har mindre klagomål på sina väntetider än patienterna på offentliga vårdcentraler.  - Det kan ju möjligen vara så att man i större utsträckning gör upp om tiden för besöket i samförstånd på privata mottagningar än på offentliga. Då blir kanske också tålamodet större, säger Marianne Hanning.

Annica Lundbäck

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev