Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Lättare att söka vård utomlands

Publicerad: 7 mars 2013, 13:40

Den 1 oktober blir det lättare för svenska patienter att söka vård utomlands. Landstingen står för notan.


Regeringen har nu lagt fram sitt förslag till hur patientrörlighetsdirektivet ska bli svensk lag. I den lagrådsremiss som nu har presenterats har regeringen följt det förslag som tidigare utarbetats på socialdepartementet. Det innebär att svenska patienter kan få ett bindande förhandsbesked om att de får ersättning för sin vård i ett annat land inom EU och EES. Men patienterna ska bara få ersättning upp till vad behandlingen kostar i hemlandstinget och får stå för eventuell mellanskillnad själva

Försäkringskassan får ansvaret för att besluta om rätt till ersättning och förhandsbesked. Respektive landsting står för kostnaderna när patienter som är bosatta där söker vård i Europa.  Men staten ska kompensera landstingen för dessa kostnader. Trots att villkoren för att söka sjukvård utomlands blir mer generösa räknar inte staten med att kostnaderna för den gränsöverskridande vården kommer att öka jämfört med i dag.

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 oktober i år.

Relaterat material

Landstingen får betala utlandsvård

Lättare söka vård i annat land

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev