Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

fredag07.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Ledande forskare känner sig förbigången

Publicerad: 15 september 2005, 14:32

En av Sveriges ledande självmordsforskare anser sig ha blivit förbigången, eftersom regeringen inte gav henne uppdraget att ta fram det nationella programmet för förebyggande av självmord.


Den 21 juli beslutade regeringen att Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet skulle få i uppdrag att ta fram underlag till ett nationellt program för förebyggande av självmord.

Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi vid Karolinska institutet i Solna och chef för Nasp, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, reagerar mycket kraftigt på att inte Nasp fick uppdraget tillsammans med Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen.

Detta kan inte tolkas på annat sätt än som en misstroendeförklaring från regeringen gentemot Nasp, hävdar Danuta Wasserman.

"Min farhåga är att regeringens beslut grundar sig på att tjänstemän och rådfrågade experter inte har tillräckliga sakkunskaper och saknar överblick i dessa viktiga frågor", skriver Danuta Wasserman i ett brev till folkhälsominister Morgan Johansson (s).

Det första nationella programmet för självmordsprevention från 1995 utformades gemensamt av Nasp, Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet.

Misstänker politiska orsaker  Danuta Wasserman hävdar att varken Folkhälsoinstitutet eller Socialstyrelsen byggt upp eller skaffat sig sakkunskaper inom suicidprevention som skulle kunna ersätta Nasps kompetens. Enligt Danuta Wasserman ligger "politiska överväganden" snarare än sakkunskap bakom regeringens beslut att förbigå Nasp.

Nasp bildades 1993 som en följd av riksdagens beslut att en kompetens för självmordsprevention skulle byggas upp i Sverige. Nasp är rådgivare till WHO-kontoret i Genève och utnämndes i våras av WHO till Lead Collaborating Centre i Europa för att stödja de europeiska regeringarna att införliva "Mental health declaration" om bland annat självmordsprevention, en deklaration som bland annat den svenska regeringen undertecknat.

Departementssekreterare Bengt Rönngren på socialdepartementet avvisar påståendet att regeringen uttrycker någon misstroendeförklaring gentemot Nasp.

- Vi tycker att det är en viktig poäng att det är de centrala myndigheterna på området som tar fram ett sådant nationellt program. Det ger en stor tyngd åt programmet, säger han.

- Sedan är det absolut meningen att myndigheterna ska använda expertkompetens och i det sammanhanget kan Nasp bidra med mycket viktig kunskap.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev