Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag28.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Ledande läkare för fram förslag till cancerplan

Publicerad: 21 Februari 2007, 09:45

Socialstyrelsen bör ta fram nationella riktlinjer för alla cancerformer. Det kan vara en del av en svensk nationell cancerplan, anser landets ledande cancerläkare.


Samtliga verksamhetschefer i onkologi i landet, samt professorerna i onkologi vid de sex universiteten, har under hösten uppvaktat socialminister Göran Hägglund (kd) och utbildningsminister Lars Leijonborg (fp) om behovet av en nationell cancerplan i Sverige, se Dagens Medicin nr 47/06.

Göran Hägglund har förklarat att regeringen vill ha en sådan cancerplan. Men socialministern avvaktar Socialstyrelsens rapport om cancervårdens struktur och organisering under våren, innan han är beredd att gå vidare med planen.

I avvaktan på det har ministrarna bett de uppvaktande cancerläkarna med Ulrik Ringborg, överläkare vid Radiumhemmet i Solna och vice ordförande i Cancerfonden, i spetsen att specificera sina krav.

Det har cancerläkarna gjort i en skrivelse till regeringen.

Deras huvudbudskap är att regeringen måste ta ett helhetsgrepp i cancerfrågan. Hela kedjan från de förebyggande åtgärderna, via vården och omsorgen till vården i livets slutskede, måste ses i ett sammanhang. I detta sammanhang måste forskningen, utvecklingen och utbildningen vävas in.

Och alla berörda yrkesgrupper måste samarbeta med varandra på ett helt annat sätt än i dag.

För att öka likvärdigheten i cancervården vill cancerläkarna att Socialstyrelsen ska ta fram nationella riktlinjer för alla cancerformer. Dessa riktlinjer bör sedan utgöra grunden för nationella vårdprogram.

Vill utbilda all vårdpersonal
Cancerläkarna efterlyser också en modell som gör att nya behandlingar, till exempel nya läkemedel, snabbare kan föras in i klinisk praxis.

Andra förslag som cancerläkarna lägger fram:

All vårdpersonal bör vidareutbildas. Cancerpatienter och anhöriga bör också utbildas.

En analys av förebyggande åtgärder, till exempel när screening bör användas.

En analys av vilken specialiserad personal och vilken dyrbar apparatur som behövs de närmaste tio åren inom ett antal specialiteter.

En analys av hur forskning och vård ska integreras bättre, liksom hur läkemedelsindustrins och den akademiska världens forskning ska integreras bättre.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev