fredag22 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Ledare: Gemensam vinst för primärvården, sjukhuset och kommunen i Malmö

Publicerad: 23 maj 2007, 12:03

Guldskalpellen 2007 tilldelas Nisse-projektet i Malmö. Genom Nisse samarbetar Universitetssjukhuset Mas med kommunen och primärvården för att ta hand om äldre multisjuka på ett mer ändamålsenligt sätt.


Modellen har visat sig ge flera mätbara fördelar.

■ Ökad patienttillfredsställelse, trygghet och vårdkvalitet.
    ■

Högre andel direkta inläggningar utan omväg över akuten.

Större andel patienter skrivs ut till hemmet, färre till korttidsboende.

Kortare vårdtider.

Välfungerande stöd till hemsjukvård.

Ökat engagemang bland de anställda.

Nisse-projektet står lite ambitiöst för "Närsjukvård i Samverkan ger Starka Effekter". Samarbetet i det prisbelönade projektet har gått över flera traditionella organisationsgränser. Sjukhuset, primärvården och stadsdelsförvaltningen i Västra innerstaden har lärt känna både varandra och sina patienter bättre. På Universitetssjukhuset Mas har det varit medicinavdelning 2 som varit kärnan och i primärvården är det de två vårdcentralerna Lundbergsgatan och Fågelbacken.

Så här säger projektledaren Lars Stavenow , verksamhetschef på medicinkliniken: "Förutsättningen för Nisse-projektet har varit att byg ga relationerna mellan de anställda på vårdcentralerna, inom kommunens vård och omsorg och på medicinkliniken. Vi behövde få en förståelse för varandras tankesätt."

Nina Rehnqvist, professor och ordförande i SBU :s styrelse, är en av jurymedlemmarna som utsett vinnaren bland de 71 anmälda bidragen. Hon betonar kopplingen mellan primärvård och sjukhusvård: "Mycket kan gå fel och patienter faller ofta mellan stolarna med antingen utebliven eller fördröjd vård som följd."

Juryn delar även ut tre hedersomnämnanden utan inbördes gradering:

Nils Feltenius och Staffan Lindblad får pris för uppbyggnaden av kvalitetsregister inom reumatologin.

Mångbesökarmodellen vid Länssjukhuset i Kalmar har minskat antalet besök på akuten.

Mobila ultraljudsteamet i Stockholms läns landsting flyttar tekniken till patienten och inte tvärtom.

Dagens Medicin tackar alla som deltagit i tävlingen om Guldskalpellen 2007 och gratulerar samtliga pristagare!

Ledarredaktionen

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev