Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Leveranskrisen – detta har hänt

Publicerad: 25 oktober 2019, 08:00

Det var i början på oktober när Apotekstjänst AB tog över som leverantör av sjukvårdsmateriel som fem regioner drabbades av omfattande materielbrist. Hårdast slog det mot Akademiska sjukhuset som blev tvungna att ställa in närmare 250 operationer. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har riktat skarp kritik mot regionerna, som de menar borde ha haft bättre beredskap.


Ämnen i artikeln:

Region SörmlandRegion VästmanlandRegion Örebro LänRegion UppsalaRegion DalarnaAkademiska sjukhusetLeveranskrisen

Den 1 oktober tog Apotekstjänst AB över leveransen av sjukvårdsmateriel till fem av landets regioner – Uppsala, Dalarna, Sörmland, Västmanland och Örebro län. Regionerna hade tidigare haft Mediq i Sverige AB som leverantör i 18 år. Mediq hade skött leveranserna till regionerna för en summa på 60 miljoner kronor per år . När Apotekstjänst lovade att utföra samma uppdrag för 46 miljoner kronor per år, vann de upphandlingen 2018. Den överklagades dock av Onemed, den tredje anbudsgivaren.

Redan torsdagen den 3 oktober, då Apotekstjänst skulle göra sin första leverans, valde Region Uppsala att gå upp i stabsläge. Detta eftersom de utlovade leveranserna inte kom som de skulle. Det sjukvårdsmateriel som saknades var bland annat sprutspetsar, dialysmateriel, hjärtklaffar, slangar till respiratorer och sterila handskar.

På fredagen gick Region Uppsala ur stabsläget efter löfte från Apotekstjänst om att leveranserna skulle fungera som vanligt igen efter helgen.

I början på veckan efter, den 7 oktober, stod det klart att leveranserna skulle försenas ytterligare. Enligt Apotekstjänst berodde detta på krångel med it-systemet och att de på grund av det varit tvungna att prioritera de akuta beställningarna från regionerna.

Den 9 oktober meddelade regionerna Uppsala och Örebro län att de gick upp i stabsläge. Den 10 oktober aviserade Akademiska sjukhuset i Uppsala att all planerad slutenvård, och alla planerade operationer skulle ställas in från den 11 oktober.

Samma dag gick även Socialstyrelsen upp i stabsläge .

Socialministern Lena Hallengren (S) kommenterade läget som ”mycket allvarligt”.

Apotekstjänst vd Tomas Hilmo sa i en artikel till Dagens Medicin den 9 oktober att det nu ”handlade om dagar” till dess att de skulle vara i kapp med leveranserna.

Den 11 oktober gick regionerna Dalarna och Västmanland upp i stabsläge.

Petter Karlsson, förvaltningschef för de fem regionernas varuförsörjning, sa då till Dagens Medicin att Apotekstjänst hade problem med att ”få in varor och därmed göra de sökbara i systemet”.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, säger till TT att de anser att regionernas beredskap är för låg, och att de därmed kan bryta mot lagen. ”Regionerna är ansvariga enligt hälso- och sjukvårdslagen att säkerställa att de har bland annat förbrukningsartiklar”, säger Jan-Olof Olsson, expert på försörjningsberedskap vid MSB, till TT.

Måndagen den 14 oktober aviserade Akademiska sjukhuset att all planerad slutenvård och alla planerade operationer skulle ställas in till på torsdagen.

Varuförsörjningsnämnden, en gemensam nämnd för de fem regionerna, kallade under samma dag till ett möte med Apotekstjänsts vd Tomas Hilmo. Samtidigt beslutade regionstyrelsen i Uppsala – som har en så kallad uppsiktsplikt över Varuförsörjningsnämnden – att regiondirektörerna får i uppdrag att utreda händelseförloppet och orsakerna bakom förseningarna.

Onsdagen den 16 oktober tog Akademiska sjukhuset ett nytt beslut om att ställa in operationer även under torsdagen och fredagen. Samtidigt meddelade Eric Aronsson, inhyrd talesperson för Apotekstjänst, att de försenade leveranserna berodde på att beställningarna från regionerna varit många fler än vad som stod i avtalet. ”Det fanns ett underskott som vi inte hade väntat oss”, sade han till Dagens Medicin.

Under onsdagen meddelade Region Västmanland att man skulle ställa in alla planerade operationer vid sjukhusen i Västerås och Köping på obestämd tid.

I Region Uppsala tog man beslut om att införa ett beredskapslager. Detta för att undvika att liknande situationer inträffar i framtiden. ”Medborgarna i Uppsala län förväntar sig bättre än inställda operationer. Det är de också värda. Detta är ett led i att skapa en mer robust hälso- sjukvård, sa Erik Weiman (M) till Dagens Medicin.

Torsdagen den 17 oktober sa Varuförsörjningsnämndens förvaltningschef Petter Karlsson att han fortfarande hade förtroende för Apotekstjänst. ”Jag litar på att de kan leverera. Sedan så är vi långt ifrån där just nu. De kan leverera dosläkemedel. De kan paketera dygnsdoser till tusentals personer varje dag. De kan sådant här”, sa han till Dagens Medicin.

Den 17 oktober beslutade också Region Dalarna att ställa in alla operationer som inte var akuta eller tidskritiska från och med måndagen den 21 oktober.

Fredagen den 18 oktober var det fortfarande oklart när leveranserna skulle fungera normalt igen. Region Uppsala beslutade dock att gå ur stabsläge. På Akademiska sjukhuset där bristen på varor fortfarande var akut behöll man sitt stabsläge.

Regionerna Jämtland och Skåne erbjöd sig under fredagen att skicka materiel till de fem drabbade regionerna. Redan under eftermiddagen skickade Region Jämtland fyra pallar sjukvårdsmateriel till Dalarna. Materiel som efterfrågats var handskar, ekg-elektroder, provrör och flaskor för blododling.

På fredagen kom också beskedet om att Akademiska sjukhuset skulle fortsätta att ställa in operationer, preliminärt fram till klockan 06 på tisdagen. Personal på Akademiska sjukhuset berättade för Dagens Medicin att informationen kring leverantörsbytet varit bristfällig, och att verksamheterna därför inte haft en chans att förbereda sig. ”Det skulle inte vara några problem, det här. I upphandlingsavtalet var det ju väldigt specificerat att leveranssäkerhet var en sak man kunde erbjuda”, sade Torbjörn Karlsson, intensivvårdsläkare vid neurokirurgins intensivvårdsavdelning på Akademiska sjukhuset och ordförande för Läkarförbundet i Uppland, till Dagens Medicin.

Under fredagen gick Vänsterpartiet ut och sa att lagen om offentlig upphandling måste ses över. ”Vi måste titta på hur man väger ihop pris och kvalitet,” sa Karin Rågsjö, riksdagsledamot, till Dagens Medicin.

På måndagen den 21 oktober hade Varuförsörjningsnämnden ett möte med Apotekstjänst vd Tomas Hilmo och företagets ägare Gerard och Cecilia Versteegh. Vid mötet kom man överens om att något måste göras, och flera förslag lades fram. Ett alternativ var att ta in flera leverantörer som ska dela på uppdraget. Om detta ska nämnden ta beslut den 28 oktober.

Apotekstjänst meddelade också att dess vd Tomas Hilmo avgår med omedelbar verkan. Orsaken, enligt företaget, var att han den senaste tiden haft en alldeles för hög arbetsbelastning. Till dess att en ny vd finns på plats ansvarar Apotekstjänsts styrelse för den operativa verksamheten.

Tisdagen den 22 oktober hävde Akademiska sjukhuset operationsstoppet och återgick till ordinarie verksamhet. Enligt sjukhusets chefläkare Mikael Köhler hade150 operationer ställts in, varav 30 varit barnoperationer.

Region Dalarna meddelade också att en del av de planerade operationerna skulle börja genomföras under tisdagen. I Region Västmanland skulle dagkirurgin fungera som vanligt från onsdagen vid sjukhuset i Köping. I Västerås skulle operationer genomföras som vanligt från och med torsdag den 24 oktober.

I en kartläggning som publicerades i Dagens Medicin onsdagen den 23 oktober uppgav en majoritet av riksdagspartierna att de ville ha en översyn av lagen om offentlig upphandling. Socialdemokraterna var det enda partiet som inte tyckte att detta var nödvändigt. ”Först vill jag understryka att det inte ska gå till så här. Däremot är det inte lagen om offentlig upphandling som i första hand behöver åtgärdas. Det som främst kan göras bättre generellt sett är avtalsuppföljning, säger hon i en skriftlig kommentar”, sa civilminister Lena Micko (S) till Dagens Medicin.

Upsala Nya Tidning rapporterade onsdagen den 23 oktober att regionerna har begärt att få den fullgörandegaranti som finns i avtalet med Apotekstjänst. Garantin är på 10 miljoner kronor.

Under onsdagen hävde Akademiska sjukhuset sitt stabsläge.

Torsdagen 24 oktober meddelade Apotekstjänst att bolaget tillsatt en ny vd; Örjan Frid, tidigare vd på Eniro. Ove Käll anställdes samtidigt som operativ chef för försörjningen vid Apotekstjänst. Han har tidigare arbetat hos konkurrenten Mediq. I en intervju med Sveriges Radio sade Örjan Frid på fredagsmorgonen att det var ”ett misstag att börja leverera fullt ut”.

Fredagen den 25 oktober rapporterade Upsala Nya Tidning en uppdaterad siffra om antalet inställda operationer på Akademiska sjukhuset: 244 stycken.

Inspektionen för vård och omsorg inleder en tillsyn efter leveranskrisen. Myndigheten vill bland annat veta vilka åtgärder som de fem regionerna vidtagit för att säkra patientsäkerheten.

Förra året tillsatte regeringen en utredning som skulle se över hälso- och sjukvårdens krisberedskap. Måndagen den 28 oktober aviserade regeringen att utredningen nu också ska titta på brister som uppstår när förhållanden borde varit normala. Detta till följd av leveranskrisen.

Måndag 28 oktober beslutade även Region Västmanland att avbryta stabsläget, trots ett fortsatt ansträngt läge. Senare samma dag meddelade också Region Örebo län att regionen lämnade stabsläget, men inrättar en särskild organisation som fortsätter att arbeta med försörjningsläget. På måndagseftermiddagen var ingen av de berörda regionerna därmed längre i stabsläge.

Tisdagen den 29 oktober sade Apotekstjänsts nya vd Örjan Frid att han inte såg någon anledning till att inte fullfölja avtalet med de berörda regionerna när situationen löst sig. Senare samma dag meddelade företrädare för Varuförsörjningsnämnden att de avser teckna avtal med ytterligare en eller två leverantörer och att målet var långsiktiga lösningar.

Fredagen den 1 november publicerade Dagens Medicin en kartläggning som visade att bristen på sjukvårdsmaterial har orsakat totalt 481 inställda operationer i tre regioner.

Den 25 november blev det klart att Toivo Heinsoo kommer att leda en extern utredning beställd av de fem regionerna.

Apotekstjänst hävdar att leveranskrisen till stor del beror på att de har fått felaktig artikelinformation vid avtalsstart av Varuförsörjningsnämnden. Det skriver de i ett öppet brev på sin hemsida den 1 december.

Den 4 december meddelar Varuförsörjningsnämnden att de har skrivit kontrakt med Onemed om att ta över en del Apotekstjänst uppdrag. Hur stor del är fortfarande oklart, och exakt datum för när Onemed ska kliva in är inte heller fastslaget.

– Det vi ska göra nu är att skriva ett ”sätta igång avtal”, säger Behcet Barsom (KD), ordförande i Varuförsörjningsnämnden till Dagens Medicin.

Varuförsörjningsnämnden har den 10 december tillsammans med regionerna i femklövern bestämt att en region ska få sjukvårdsmaterial levererat från Onemed. Detta om inte Apotekstjänst har börjat leverera enligt avtal i januari. Det innebär att Apotekstjänst i så fall förlorar 20 procent av sitt nuvarande uppdrag.

Apotekstjänst hotar att häva avtalet, och kräva ersättning, om inte Varuförsörjningen lever upp till avtalet och levererar korrekt artikelinformation. Varuförsörjningsnämnden säger att de skissar på ett svar till Apotekstjänst.

Den 10 januari meddelar Varuförsörjningsnämnden att de inte tänker bemöta Apotekstjänst krav på 20 miljoner kronor. Pengar företaget vill ha för att bland annat bygga upp en ny databas.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev