Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Lika tufft att vara anhörig till psykiskt sjuk även när vården sker frivilligt

Publicerad: 17 maj 2006, 14:07

Anhöriga till psykiskt sjuka känner ofta en stor börda oavsett om deras familjemedlem vårdas i öppen eller sluten vård, visar en studie från Malmö högskola. Dessutom är det stöd för anhöriga som erbjuds inom vården ofta inte tillräckligt.


Margareta Östman, socionom och docent i vårdvetenskap vid Malmö högskola, har intervjuat 455 nära anhöriga till patienter inom den psykiatriska slutenvården. Hälften av de anhöriga, det vill säga maka/make, förälder, syskon eller barn, som ingår i studien har närstående som vårdas frivilligt, medan familjemedlemmar till den andra hälften finns inom tvångsvården. Vid intervjuerna har Margareta Östman tittat på över 90 olika variabler för att ta reda på hur de anhöriga mår. Bland annat har hon studerat en rad psykologiska faktorer som oro, ångest och sömnsvårigheter samt hur de anhörigas arbets- och fritidssituationen påverkas.

Resultaten av undersökningen visar att så gott som alla anhöriga upplever en stor börda på grund av den sjukas tillstånd. Vilkem diagnosgrupp den sjuka tilhör verkar inte göra någon större skillnad. Det syns heller ingen större skillnad mellan familjemedlemmar till tvångsvårdade patienter och anhöriga till människor som vårdas frivilligt, vilket förvånade forskarna.

- Vi trodde att anhöriga till tvångsvårdade personer hade det mycket svårare. De här resultaten pekar på att det är sjukdomen, den sociala stigmatisering som den medför och bristerna i vårdsystemet som gör situationen svår för de anhöriga att bära, oberoende av vårdformen, säger Margareta Östman.

Hennes arbete ingår i en nationell multicenterstudie som startade 1986. Målet med studien var att undersöka hur patienter inom den psykiatriska slutenvården upplever sin situation.

För varje patient som ingick i studien intervjuades också en anhörig till den sjuka för att ta reda på hur denna påverkades av att ha en nära familjemedlem som vårdas inom slutenvården. År 1997 följdes studien upp i syfte att utvärdera effekten av den nya lagen om psykiatrisk tvångsvård som kom 1992.

Studien belyser att de närståendes upplevelser förändrats väldigt lite mellan de två undersökningstillfällena. Både 1986 och 1997 mådde många anhöriga så dåligt att de upplevde egna psykiska besvär som oro, ångest och sömnproblem.

I den anhöriggrupp som intervjuades på 1980-talet hade hälften av de anhöriga sådana upplevelser och besvären var vanliga även i den senare intervjugruppen, även om andelen drabbade personer sjunkit något.

Ett annat av huvudfynden i undersökningen är att anhöriga får lite stöd av vården. Knappt hälften av de anhöriga upplever sin och den sjukas situation som hanterbar. Å andra sidan anser   en lika stor andel av de närstående att de inte behöver stöd från psykiatrin, utan att de får tillräcklig hjälp på annat håll.

Även om möjligheten för anhöriga att få hjälp varierar i landet är ändå utbudet förvånansvärt magert generellt sett, tycker Margareta Östman.

- Anhöriga till patienter med andra funktionshämmande sjukdomar som till exempel diabetes får automatiskt stöd och utbildning men så är det inte med psykiska sjukdomar, säger hon.   Stödet för anhöriga till psykiskt sjuka återfinns till stor del i de anhörigas egna nätverk och i olika stödorganisationer. Den psykologiska hjälp som många skulle behöva är, tycker Margareta Östman, näst intill obefintlig inom den psykiatriska vården.

Många närstående till psykiskt sjuka bär fortfarande på den gamla föreställningen att familjemedlemmens insjuknande beror på familjesituationen, att sjukdomen är de anhörigas fel, berättar Margareta Östman. Hon hoppas därför att resultaten av hennes forskning ska komma både patienter och deras anhöriga till del.

- De här upplevelserna är gemensamma för väldigt många anhöriga och det är viktigt att det kommer fram så att de inte behöver känna sig främmande för sina upplevelser, säger Margareta Östman.

Camilla Wernersson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev