Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Linköping först med akutmedicinsk placering

Publicerad: 27 februari 2008, 13:08

AT-GUIDEN 2008 Från och med i höst ska alla AT-läkare vid Universitetssjukhuset i Linköping göra en akutmedicinsk placering på tre till fyra månader.
– Det här kommer att höja kvaliteten på handledningen, säger akutläkaren Johan Lindgren.


Universitetssjukhuset i Linköping är ett av de sjukhus som har infört ett akutläkarsystem. I stället för att bemanna akuten med specialister från andra kliniker har akuten egna läkare som är schemalagda i tre skift.

Målet är att verksamheten ska vara fullt utbyggd 2014. Men redan i höst kommer AT-läkarna att bakas in i systemet, då Universitetssjukhuset i Linköping blir först ut med att obligatorisk placering på akuten.

– En stor del av AT-läkarnas tid görs redan på akuten. Men det görs som jour inom ramen för placeringarna inom ortopedi, medicin och kirurgi. För att möta konverteringen till akutläkarsystemet har vi bestämt att AT-läkarna i stället ska gå isolerat på akuten, säger Jonas Graf, AT-studierektor i västra och centrala Östergötland, där AT fullgörs genom tjänstgöring på Lasarettet i Motala och Universitetssjukhuset i Linköping.

Placeringen på akuten kommer att vara tre till fyra månader. Den inleds med två veckors introduktion och sedan schemaläggs AT-läkaren på samma sätt som de fasta akutläkarna. AT-läkarna ska handledas av de akutläkare som finns anställda på kliniken.

Jonas graf ser en dubbel vinst med det nya systemet. Dels får AT-läkarna möjlighet att under några månader helt fokusera på arbetet på akuten, vilket ger kontinuitet och möjlighet till fördjupad kunskap. Dels blir deras medicin-, kirurgi- och ortopediplaceringar mindre splittrade eftersom de inte behöver gå till akuten hela tiden.

– AT-läkarnas närvaro på klinikerna kan bli ganska flyktig när de måste ha nattjour en vecka eller vara lediga efter spridda jourhelger. På det här sättet blir de mer sedda på avdelningen, säger han.

Eftersom akutsjukvård är en ny specialitet är det bara 2 av 26 akutläkare i Linköping som är färdiga specialister. Johan Lindgren, som är kirurg och räknar med att kvittera ut sitt specialistbevis i akutsjukvård i mars, tror att det nya systemet kommer att bli ett lyft för handledningen på akuten.
– De kommer att ha en handledare hela tiden och de kommer aldrig att behöva vara ensamma på akuten. Tidigare kunde AT-läkarna bli nedskickade med en sökare i handen första dagen på kirurgplaceringen.

En annan fördel är att schemaläggningen är i skift. AT-läkarna får en reglerad arbetstid och slipper de jättelånga jourpassen. Det längsta passet är nattskiftet som är tolv timmar.

– Sen hoppas vi ju också att det här kan väcka intresse för jobbet som akutläkare. Fler sjukhus planerar att införa akutläkarsystem, bland annat Vrinnevisjukhuset i Norrköping, och det kommer att behövas fler akut­läkare, säger Johan Lindgren.

Blev egen specialitet först 2006

Akutsjukvård blev en egen specialitet i juli 2006 då Socialstyrelsens nya specialitets­indelning trädde i kraft. 62 specialiteter ersattes av 56 specialiteter som delades upp i bas-, gren- och tilläggsspecialiteter. Akutsjukvård är en tilläggsspecialitet, vilket innebär att man först måste ha en godkänd basspecialitet.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev