Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Livbolag ska få fler oberoende ledamöter

Publicerad: 5 juni 2003, 14:46

Upp till hälften av ledamöterna i livförsäkringsbolagens styrelser kan komma att bli oberoende från företagen. Det är innebörden i ett nytt förslag från Finansinspektionen, enligt Svenska Dagbladet.


På fredag i nästa vecka, den 13 juni, ska Finansinspektionen lämna en utredning om livbolagens verksamhet till regeringen. Syftet med utredningen, som tillsattes i mars i år, är att granska de intressekonflikter som kan uppstå mellan aktieägare, försäkringstagare och företagsledningar i livbolagen.  Ett av problemen är att det vanligtvis endast finns en ledamot som representerar försäkringstagarnas intressen i livbolagens styrelser. Enligt Svenska Dagbladet kommer Finansinspektionen nu att föreslå att de oberoende styrelseledamöternas ställning uppgraderas dramatiskt - kanske till och med så mycket att upp till hälften av styrelseledamöterna blir oberoende.  Bengt Westerberg, styrelseordförande i Finansinspektionen, bekräftar för Svenska Dagbladet att en förändring är på väg, men vill inte gå närmare in på förslagets utformning.  Finansinspektionens förslag kan få konsekvenser för försäkringsbolaget Salus Ansvar, i vilket Sveriges läkarförbund är största ägare. Som Dagens Medicin tidigare har berättat, se nr 17/03, nr 20/03 och nr 21/03, har Salus Ansvars livbolag, Livförsäkrings AB Salus Ansvar, för närvarande bara en styrelseledamot som är helt oberoende från börsbolaget Salus Ansvar. Ytterligare en oberoende ledamot ska dock tillsättas.  Därtill har Livförsäkrings AB Salus Ansvar en styrelseledamot som är tillsatt av Finansinspektionen. Men denna ledamot, Benny Ruus, sitter samtidigt - på aktieägarnas mandat - i moderbolagets styrelse och kan därmed inte anses vara oberoende.

Annica Lundbäck

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev