Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Löften om höjda vårdlöner från alla partier inför valet

Publicerad: 26 augusti 2002, 10:45

VAL 2002. Inför valet den 15 september har Dagens Medicin granskat några av de frågor som kan anses vara viktigast för de anställda i sjukvården. I detta nummer handlar det om lönen. Partierna är överens om att den ska bli bättre. Men när det gäller hur det ska gå till går meningarna i sär. Facken tror dock på en god löneutveckling - oavsett vem som vinner valet.


Samtliga partier talar om behovet av höjda löner inom vården. Och fackliga företrädare tror på en god löneutveckling under de närmaste åren. Fast mer på grund av bristen på arbetskraft än som en följd av politikernas löften.

Dagens Medicin har låtit de sju riksdagspartierna svara på frågan: Hur ser ert parti på lönenivåerna i sjukvården, och vill ni förändra dem?  Samtliga partier betonar i sina svar behovet av en god löneutveckling, se nedan.  Eva Fernvall, ordförande för Vårdförbundet, konstaterar krasst att lönerna måste fortsätta att stiga relativt mycket för hennes medlemmar.  - Om de inte gör det kommer arbetsgivarna helt enkelt inte att kunna rekrytera och då kommer man att bli tvungen att stänga verksamheter, säger hon.  Med en genomsnittlig ökning på 5 procent per år har sjuksköterskorna varit löneledande inom sjukvården mellan 1994 och 2001, se grafik. Trots detta anser Eva Fernvall att utfallet i kronor och ören inte varit så stort, på grund av låga löner i utgångsläget. Hon vill inte spekulera i vilka procentuella ökningar som förbundet kan uppnå i kommande avtalsrörelser.  - Det är svårt att sia om den ekonomiska utvecklingen, vi har nu haft en situation med god ekonomisk tillväxt och samtidig brist på sjuksköterskor, vilket varit gynnsamt. En sak som talar mot att vi kommer att ha en bättre löneutveckling än andra är kompensationskrav från andra grupper både inom och utanför sjukvårdssektorn, säger Eva Fernvall.  Bred uppslutning om vårdens väl  Edel Karlsson Håål, förhandlingschef på Läkarförbundet, säger sig vara ledsen över att läkarna inte ökat sina löner mer än så sedan 1994, även om utfallet varit relativt högt under de allra senaste åren.  - Samtidigt är det tydligt när man möter kollegor från andra länder att de lever på ett helt annat sätt. De har en levnadsstandard som läkare inte har i Sverige i dag, säger Edel Karlsson Håål.  Hon tror att läkarlönerna kommer att stiga snabbare än genomsnittet i Sverige under de kommande åren. Den främsta orsaken till det är den breda uppslutningen kring att vården måste fungera väl och att läkarna då är en nyckelgrupp.  Partierna kan, utifrån sina svar nedan, grovt delas in i två grupper. I den ena gruppen återfinns socialdemokraterna och vänsterpartiet som vill tillföra vården mer pengar. Pengar som också ska hamna i de anställdas lönekuvert i form av bra löneutveckling. I den andra gruppen återfinns moderaterna, folkpartiet och centerpartiet. Här ligger betoningen på att fler konkurrerande arbetsgivare kan öka effektiviteten i hur vården produceras och därmed bidra till höjda löner.  "Ingen låglönesektor"  Edel Karlsson Håål tror att en kombination av båda inriktningarna skulle vara det bästa för att få upp vårdlönerna.  - Det är viktigt att tillåta att vården produceras i fler former, men samtidigt måste man satsa ekonomiskt på sektorn, säger hon.  Eva Fernvall är av motsatt uppfattning. Hon anser inte att mer pengar till sjukvården automatiskt kommer att ge högre löner och hon tror att antalet olika vårdgivare redan är tillräckligt för att skapa lönekonkurrens om sjuksköterskorna.  - Jag tycker att det är rent ut sagt störande att politikerna bryter loss lönefrågan och lovar högre löner. I praktiken kan de inte öronmärka pengar till löner och därmed är löftet inget värt, säger hon.  Intressant är att flera partier betonar att lönerna inom sjukvården är låga, medan Lena Tell, förhandlingschef på Landstingsförbundet, gör en annan bedömning.  - Om man jämför med andra sektorer är det ingen låglönesektor. Flertalet grupper ligger i nivå med eller över andra jämförbara branscher, undantaget undersköterskor och andra med kortare utbildning, säger hon.  ....................................................  Hur ser ni på lönenivåerna i sjukvården, och vill ni förändra dem?   Miljöpartiet  Det är generellt för låga löner inom vården och de är inte jämlika mellan könen. En höjning överlag behöver göras, där även skillnaden i lönespannet minskar. Det behövs en förkortning av normalarbetstiden. Överlag måste det anställas mer personal inom vården, för en förbättrad arbetsmiljö.  Socialdemokraterna  Undersköterskorna är en grupp som släpat efter lönemässigt. Sjuksköterskorna har fått välförtjänta löneökningar, men det finns fortfarande sjuksköterskor som måste få en bättre lön. För att åstadkomma detta vill vi under de kommande fyra åren tillföra sjukvården 20miljarder kronor.  Moderaterna  En mångfald av arbetsgivare måste släppas fram. Med fler arbetsgivare får vårdpersonalen, precis som andra yrkeskategorier, tillgång till en fungerande arbetsmarknad där arbetsgivarna konkurrerar om personalen. Vårdpersonal ska kunna välja om de vill arbeta ioffentlig, privat, kooperativ eller annan drift.  Folkpartiet  Lönerna ska sättas av arbetsgivare och arbetstagare på en normal arbetsmarknad med flera arbetsgivare. Att det ofta bara funnits en arbetsgivare på varje ort har lett till stel lönesättning. Fler arbetsgivare är bra även för den landstingsdrivna vårdens chanser att klara konkurrensen från andra sektorer.  Kristdemokraterna  Löneläget är lågt. Främst personal med kort och medellång utbildning har inte konkurrenskraftiga löner. Hälso- och sjukvården måste ges rejäla resurstillskott. En ökad mångfald av vårdgivare krävs. Privata, kooperativa och ideellt drivna alternativ ska vara ett viktigt komplement till den landstingsdrivna vården.  Centerpartiet  Lönerna inom sjukvården är generellt sett för låga. Det måste till ett nytänkande för hur vården ska organiseras och det är även nödvändigt att ge sjukvårdsyrket en högre status. Genom att förbättra möjligheterna för kvinnor att välja alternativa arbetsgivare kan lönekonkurrensen öka.  Vänsterpartiet  Lönerna måste höjas. Vi föreslår en handlingsplan för höjda kvinnolöner i vården. Vi vill satsa 10 miljarder på detta. Vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor är till nästan 90 procent kvinnor. Vänsterpartiet anser inte att en ökad privatisering av vården bidrar till att utjämna löneskillnaderna.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev