Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

”Lokala kompasser” kan styra upp vårdsponsring

Publicerad: 3 oktober 2018, 11:53

Foto: Thinkstock

Det krävs bättre lokal överblick av hur stor företagens vårdsponsring är och ser ut. Den slutsatsen drar Vårdanalys i en ny rapport.


Ämnen i artikeln:

Vård- och omsorgsanalys

På uppdrag av regeringen har myndigheten Vårdanalys försökt kartlägga vårdsponsringen och dess konsekvenser. Men det har varit svårt, konstaterar myndigheten, eftersom det saknas samlade och strukturerade uppgifter på central nivå i landstingen.

Därför bygger undersökningen på intervjuer med ett 50-tal verksamhetschefer och tjänstemän i sex landsting. Vårdanalys har också haft samtal med patientföreträdare.

Vårdsponsringen uppfattas som marginell ute i vården, enligt rapporten. Vanligast är betalda utbildningar och lunchföredrag. Sedan ett flertal lagändringar i början av 00-talet har den faktiska vårdsponsringen minskat på alla sätt, enligt de intervjuade.

Verksamhetschefer på vårdcentraler och sjukhuskliniker får fler erbjudanden än de tackar ja till. Särskilt anser vårdcentralerna att erbjudandena blivit fler medan sjukhusklinikerna upplever att företagen blivit försiktigare. Även patient- och brukarföreträdare upplever att erbjudandena har ökat.

Sponsring ses som både positivt och negativt. Det är ett sätt för vårdpersonalen att hålla sig uppdaterad, att utreda om nya tekniker är ändamålsenliga och ger möjlighet att diagnostisera och ge behandling till vissa patientgrupper. På minussidan finns till exempel att vården blir ojämlik genom att vissa patientgrupper och/eller landsting gynnas. Sponsring kan leda till omedveten påverkan och till att skada allmänhetens förtroende för sjukvården.

I takt med hälso- och sjukvårdens förändring kommer även sponsringen att förändra form och utvecklas, antar Vårdanalys. Med modern teknikutvecklingen kan man till exempelvis tänka sig fler erbjudanden om avancerad diagnostik för speciella patientgrupper och utbildningar på nätet.

Därför behövs ökad medvetenhet hos alla parter om behov, fördelar och risker, liksom ökad transparens, skriver Vårdanalys, och efterlyser bättre överblick och ”lokala kompasser” i landstingen som stöd för hantering av vårdsponsring.

Sponsring mellan företag och vård regleras i ett antal överenskommelser mellan Sveriges Kommuner och Landsting och företagen.

Läs Vårdanalys rapport Sponsring med eftertanke?

Relaterat material

Tumme upp för tydliga regler om vårdsponsring

”Sponsring bör styras av etiska överväganden”

SUSANNA PAGELS

Ämnen i artikeln:

Vård- och omsorgsanalys

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev