lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Mag-tarmkirurger tänjer på gränserna för att hjälpa svårt sjuka patienter

Publicerad: 22 september 2005, 12:45

I Lund och i Huddinge görs numera mycket avancerade operationer på patienter med svår tjock- eller ändtarmscancer. Ibland tas alla organ i bäckenet bort på dessa patienter, som man för bara några år sedan inte kunde hjälpa. Dagens Medicin var med under en operation i Lund.


Det vrids, vänds och reds ut. Många meter tarm ska göras åtkomlig för granskning och det tar kirurgerna åtskilliga timmar bara att lösa alla sammanväxningar från tidigare ingrepp.

För att kunna bilda sig en uppfattning om tumörens omfattning gäller det att orientera sig i det myller som gömmer sig i en buk. Tarmen kan vara strålskadad och väldigt skör, så arbetet sker med kontrollerade gester. Tålamod och finmotorik sätts på prov, samtidigt som helheten måste överblickas.

Vid dessa stora operationer samarbetar alltid två specialister inom mag-tarmkirurgi. Så även denna dag när Dagens Medicin är på plats på Universitetssjukhuset i Lund, för att vara med när en patient som tidigare haft tjocktarmscancer nu opereras för ett recidiv, återfall.

Sakta men säkert står det klart att det ser bättre ut än läkarna har vågat hoppas. Tumören växer inte över på urinblåsan i så stor utsträckning som man kunnat befara. Går allt fortsatt väl ska denna patient kunna stå på benen vid sängkanten redan morgonen därpå och snart vara tillbaka på sitt hemortslasarett.   I andra fall, när kanske sittknölarna måste tas bort, tar eftervården och rehabiliteringen lång tid, eftersom patienten då måste öva upp balansen och lära sig gå på nytt.   

Bakgrunden till att patienter med avancerad tjock- och ändtarmscancer numera kan dra nytta av kirurgi, är att kombinationen strålterapi och cytostatikabehandling har blivit allt mer framgångsrik. Det innebär att det i dag finns patienter som trots recidiv eller avancerad cancer inte har några fjärrmetastaser.  

Målet med de omfattande operationerna är att patienterna ska bli helt botade. Men i vissa fall utförs kirurgin även i lindrande syfte, för att patienten ska slippa svår smärta eller sår som luktar illa och ger sociala handikapp.     

- Den lärdom vi dragit är att vi måste vara framfusiga med   kirurgi för att ge patienter med återfall eller med mycket avancerad sjukdom en chans att klara sig, säger Evita Zoucas som är överläkare och mag-tarmkirurg vid Universitetssjukhuset i Lund.  

I de svåraste fallen tas alla organ i bäckenet bort och även en del av korsbenet. I dessa fall måste patienten förses med stomi och få en rekonstruerad urinblåsa - en metod är till exempel att använda en del av tjocktarmen som reservoar för urinen.  Operationerna kan ta uppemot tolv timmar, och ibland måste operationerna slutföras dagen efter.

Det är knappast fråga om några enmansprojekt. I Lund har det nu byggts upp ett helt team kring dessa patienter, gruppen för avancerad bäckentumörkirurgi. Den består av läkare från alla olika specialiteter som kan behöva involveras under operationerna, beroende på vilka strukturer som tumören engagerar och vilka rekonstruktioner som kan bli aktuella.

Kring dagens patient samarbetar mag-tarmkirurgerna med en urolog. I andra fall ses gynekologer, ortopeder och kärlkirurger sida vid sida kring operationsbordet. Ibland krävs också plastikkirurgi, som i de fall när ändtarmen har avlägsnats.

I de fall när det trots den kirurgiska insatsen finns misstanke om tumörrester, finns det möjlighet att ge strålbehandling under operationen med hjälp av gruppens radiologer och onkologer.

Förutom i Lund görs detta bara på två andra ställen i Norden, på Rikshospitalet i Oslo och på Karolinska universitetssjukhuset. I Lund finns en operationssal utlokaliserad till strålningsenheten. Salen ligger vägg i vägg med ett rum där strålbehandling kan ges.

Både kirurgin och den intraoperativa radioterapin är svåra att utvärdera eftersom patienterna skiljer sig så mycket från varandra. Men läkarteamet i Lund är oerhört positivt till resultaten, bland annat med stöd i erfarenheterna av hur patienternas livskvalitet påverkas.

Sammanlagt har drygt 70 patienter med cancer i tjock- eller ändtarm fått intraoperativ radioterapi i Lund, och omkring 20 patienter har under de senaste två och ett halvt åren genomgått den här typen av större operationer med bäckenutrymning.   

- Vi har noll procents mortalitet under själva operationen och 30 dagar framåt. Hälften av patienterna är utan recidiv två år   efter operationen. Jag tror att vi och våra kollegor inom andra specialiteter har allt att vinna på att fortsätta tänja på gränsen för när kirurgi är möjligt, säger Evita Zoucas.

Josefin Thylefors

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev