Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Magnesium var effektivt vid svår akut astma

Publicerad: 29 augusti 2002, 09:16

Tillskott av magnesiumsulfat vid akut svår astma var gynnsamt för de sjukaste patienterna, men inte för dem som inte är lika svårt sjuka. Det är slutsatsen av en studie i augustinumret av tidskriften Chest.


Tidigare studier av intravenös tillförsel av magnesiumsulfat vid akut astma har haft blandade resultat. En del data pekar mot en positiv effekt vid akut svår astma men inte för mildare former av akut astma.  I den aktuella randomiserade dubbelblinda och placebokontrollerade studien, som utfördes av Acute Asthma/Magnesium Study Group, bland annat vid Jewish Medical Center, New Hyde Park, New York, USA, ville forskarna undersöka hypotesen att magnesium är gynnsamt vid svår akut astma.  I studien ingick 248 patienter i åldern 18 till 60 år som kom till sjukhus med akut astma. Patienterna hade ett FEV1-värde som var högst 30 procent av förväntat normalvärde ingick i studien. FEV1 står för forcerad utandningsvolym på en sekund, och är ett mått på lungfunktionen. Vid ankomst till sjukhus var FEV1-värdet i genomsnitt 22,9 procent av förväntat värde.  Alla fick standardbehandling med salbutamol, som i Ventoline, med nebulisator och intravenöst metylprednisolon. 2 gram magnesiumsulfat eller placebo gavs 30 minuter efter ankomst till sjukhuset.  Efter 4 timmar hade patienternas lungfunktion förbättrats till 48,2 procent av förväntat normalvärde bland dem som fått magnesium jämfört med 43,5 procent för gruppen som enbart fick standardbehandlingen.  Men effekten var olika beroende på hur lågt FEV1 av förväntat värde patienten hade vid ankomsten till sjukhus. När FEV1-värdet var mer än 25 procent av förväntat värde fanns ingen säkerställd skillnad mellan grupperna.  Men bland patienter med ett FEV1 som var lägre än 25 procent av förväntat värde, nådde de som fått magnesium 45,3 procent efter 4 timmar jämfört med 35,6 procent för placebopatienterna.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev