Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Makthavare om förslaget till patientlag

Publicerad: 5 februari 2013, 11:54

Vad tycker du om förslaget till patientlag?


Anders W Jonsson (C), ordförande i riksdagens ­socialutskott:
– Det bästa är att vi äntligen får en patientlagstiftning som tar med barnperspektivet. Barn ska inte behandlas som små vuxna utan som de individer de är. I det här förslaget är det tydligt att barn har rättigheter och att de ska ges möjlighet att vara delaktiga i sin vård. Det är också bra att det tydliggörs när vårdnadshavare har rätt att ta del av information och när de inte har rätt att få ta del av information. Många tror att vårdnadshavaren automatiskt ska få ta del av all information så länge barnet är under 18 år men så är det inte.

Ingrid Burman, ordförande i Handikapp­förbunden:
– Det är bra att man ska kunna välja specialistvård över hela landet. Vi vet att det ser så olika ut i olika delar av landet att människor med vissa funktionshinder tvingas bosätta sig i en viss del av landet för att få den vård de behöver. Problemet med förslaget är att man inte får ersättning för resor och andra omkostnader när man söker vård i ett annat landsting. Vi vet att många som lever med ett funktionshinder har en svag ekonomi. Vi vill att man ser till att det här blir en möjlighet för alla, oavsett ekonomisk situation.

Göran Hägglund (KD), social­minister:
– Nu får vi en lagstiftning som tar sin utgångspunkt i patienten och inte i systemen. Patientlagen kommer att stärka och tydliggöra patientens ställning. En viktig del i förslaget är rätten till second opinion. Är jag svårt sjuk så betyder det mycket för mig att få en andra bedömning. En annan viktig del är rätten till vårdval i hela landet. Det är viktigt när vi lever i en tid där allt fler är skrivna på en ort och jobbar på en annan.

Heidi Stensmyren, förste vice ordförande i Läkarförbundet:
– Patientlagen ligger rätt i tiden. Den är en nutidsanpassning. Vi vet att hälso- och sjukvården har brister när det gäller patienters möjligheter att styra sin vård och få inflytande över sin vård. Vi vet att patient-läkarmötet är otroligt viktigt. Om man har ett bra patient-läkarmöte så får patienten förtroende för vården och utan förtroende för vården blir det ingen bra hälso- och sjukvård. Med stöd i lagen kan vi jobba för att stärka patient-läkar­mötet i vården. Det är viktigt när hälso- och sjukvården består av stora och anonyma organisationer.

Peter Friberg, ordförande i Svenska läkaresällskapet:
– Förslagen verkar utmärkta. Det jag funderar på är att man verkligen måste se till att fånga de personer som inte riktigt är förmögna att fatta beslut själva och se till att de får bästa möjliga vård. Det är väldigt viktigt med tydligare krav på patientinformation. Det är många patienter som går från sjukhuset utan att ha förstått riktigt vad som har hänt eller vad de ska göra nu. De missar oerhört viktig information som vården måste säkerställa att de får.

Fredrik Lennartsson, myndighetschef, Vårdanalys:
– Jag tycker att det är ett steg i rätt riktning att man samlar ihop det här som ett fundament kring vad patienten har rätt att förvänta sig av sjukvården. Det är tydligt och pedagogiskt. Den ­kritiska aspekten är att de rättigheter som patienten har redan i dag inte tillgodoses i tillräcklig utsträckning ute i vården. Det behövs olika mekanismer för att det som utredningen föreslår också ska bli den verklighet som patienten möter. En sådan mekanism skulle kunna vara en tillsyn av de här kraven och att det finns olika sanktioner om man inte lever upp till det här. Det behövs mer än att bara samla ihop det i en lagstiftning. Där tycker jag hittills inte att jag har fått tillräckliga besked.

Lena Hallengren (S), vice ord­förande i riks­dagens social­utskott:
– Jag ställer mig positiv till förslaget. Det är viktigt att utredaren talar om behovet av att utveckla vårdgarantin, att stärka patienternas delaktighet och att förbättra tillgängligheten i vården. Det ligger i linje med det vi från Socialdemokraterna har sagt om att stärka patientens makt och ge alla patienter ett vårdkontrakt där de tillsammans med vårdgivaren kommer överens om hur behandlingen ska se ut.

Relaterat material

Patientlagen kan bli dyr för sommarorter

Ny patientlag kan införas 2015

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev