Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Malmö vill motivera sina receptariestudenter

Publicerad: 14 september 2016, 06:30

Apotekaren Tommy Eriksson ansvarar för Malmös nya receptarieutbildning.

Foto: Mathilda Ahlberg/Bildbyrån

Sveriges femte receptarieutbildning har startat i Malmö. Vid den första antagningen slogs 535 sökande om de 48 utbildningsplatserna som finns på det treåriga programmet. Alla är i princip garanterade jobb efter examen, för i Skåne skriker apoteken efter personal.


Tanken är att intag ska ske en gång per år framöver, berättar apotekaren Tommy Eriksson som är ansvarig för den nya utbildningens utformning och utveckling.

– I Skåne är det väldigt stor brist på receptarier och det finns prognoser som pekar på ett fortsatt underskott framöver. Det var apoteken själva som för tre-fyra år sedan vände sig till Malmö högskola och ville ha en utbildning, säger han.

Om man ska tro siffror från Sveriges Apoteksförening kommer dock långt ifrån alla de nu 48 antagna studenterna att vara färdigbakade receptarier om tre år. Avhoppen är många, och bara hälften av dem som påbörjat en receptarieutbildning tar examen. Detta vet Tommy Eriksson som har valt att lägga kraven högt redan från början för att få in de bästa och mest motiverade studenterna.

– Det finns vissa receptarieprogram som har lagt nivån för antagning lågt. Vi har lagt ribban så högt vi kan och ger föreläsningar i grundläggande gymnasiekemi för att ge studenterna som behöver det en bra basnivå, säger han.

Det stora söktrycket  borgar för att studenterna har bra baskunskaper.

– Det är betydligt fler som har sökt till vår utbildning än till resten av receptarieutbildningarna i landet. Det innebär att det bara blir de med hög meritpoäng som kommer in. Då hoppas och tror vi att vi har bättre studenter som klarar utbildningen, säger Tommy Eriksson.

Kursplanen är uppformad för att hålla studiemotivationen uppe hos så många som möjligt under det sex termin långa programmet. Mycket av lärandet är direkt kopplat till framtida arbetsuppgifter.

Redan första terminen ska man skugga en receptarie på apotek. – Tommy Eriksson

– Redan första terminen ska man skugga en receptarie på apotek, man ska skriva reflektioner om detta, intervjua receptarier och skriva rapporter och så vidare. Vi vill försöka lära studenterna att reflektera över vad de ser. Första terminen har vi också ganska mycket om själva yrket och rollen som receptarierna har både i samhället, på apotek och i vården, säger Tommy Eriksson.

För ett par år sedan gjorde han vetenskaplig studie vad en apotekare ska kunna första dagen på arbetet, som nu har gjorts om för att appliceras på receptarier. Till sin hjälp för att sy ihop den nya utbildningen har Tommy Eriksson med kollegor bland annat haft referensgrupp och unga receptarier att bolla frågor med.

– Vad är det egentligen som receptarier ska kunna? Och hur kan vi så fort som möjligt i utbildningen komma in på arbetsuppgifter som man kommer att jobba med? Vi har lagt upp programmet för att stimulera, men en förutsättning för att det ska bli bra är att studenterna är intresserade och har rimliga förutsättningar att genomföra de saker som vi vill att de ska göra, säger Tommy Eriksson.

”Rimliga förutsättningar” omfattar bland annat att kunna skriva och resonera på ett vettigt sätt. Studenterna måste också förstå att de har ett betydligt större eget ansvar för sina studier här än vad de hade på gymnasiet, enligt Tommy Eriksson.

– Det är en yrkesutbildning och vi kan inte slussa igenom studenter som inte har förutsättningar att klara av yrket, säger han.

Malmö högskolan ansökte redan 2014 om att få starta en receptarieutbildning, men fick då nobben av Universitetskanslerämbetet med motiveringen att det saknades tillräcklig lärarkompetens i farmaci på lärosätet. Malmö svarade med att rekrytera tre farmaceuter som universitetslektorer, varav apotekaren Tommy Eriksson är en. Han beskriver avslaget för två år sedan som ett moment 22.

– Om man inte har en utbildning har man inte folket. Det går inte att anställa åtta personer från början om man inte vet om man får utbildningen godkänd av staten. Många av dem ska jobba lite senare i utbildningen, och det går inte att anställa folk som sitter och väntar på att termin fyra ska börja. Planen är att anställa efter hand som vi behöver de olika kompetenserna, säger han.

Städer med receptarieutbildningar

Malmö

Göteborg

Umeå

Kalmar

Uppsala

Annika Carpman

Reporter

annika.carpman@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev