Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

söndag09.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Målnivå för antikoagulation utredd av svenska forskare

Publicerad: 8 november 2002, 12:28

Patienter som får antikoagulationsbehandling med warfarin och har ett så kallat INR-värde på 2,2-2,3 har den lägsta totaldödligheten. Det visas i en stor svensk studie som presenteras i lördagens utgåva av tidskriften British Medical Journal.


Antikoagulationsbehandling är att kryssa mellan underbehandling och överbehandling. Får patienten för lite medicin ökar risken för blodproppar och vid för höga mängder ökra risken för allvarliga blödningar. Det finns olika förslag till vad som är den optimala nivån för INR, international normalized ratio, ett mått på koagulationen hos patienten. 1,0 är referensvärde för en obehandlad patient. En del forskare har föreslagit olika nivåer för olika indikationer.  Martin Fahlén, docent vid medicinkliniken, Kungälvs sjukhus och statistikern Anders Odén, Romelanda, har ställt samman data om 42 451 patienter som fick antikoagulationsbehandling med warfarin (Waran) vid 46 kliniker under åren 1990-1997. Totalt gjordes 1,25 miljoner mätningar av INR.  Av patienterna var 42 procent kvinnor och medelåldern var drygt 70 år. Den vanligaste indikationen för warfarinbehandling var förmaksflimmer, ventromboser, lungembolier, stroke och konstgjorda hjärtklaffar.  Vid INR-värden upp till 2,2-2,3 sjunker dödligheten bland patienterna. Vid högre värden ökar dödligheten igen. För alla patienter sågs den allra lägsta dödsrisken vid INR 2,15. För patienter med mekaniska hjärtklaffar låg nivån något högre, INR 2,33.  För varje ökning av INR med en enhet över 2,5 fördubblades risken att dö.  Forskarna studerade också risken att dö i en hjärnblödning. Den sjönk i intervallet INR 1,0-1,5, men steg därefter. Dock såg man att risken att dö av hjärnblödning vid högre nivåer än INR 3,0 inte skiljde sig från den risk som fanns att dö av alla orsaker.  Forskarna betonar att INR-värdet påverkas av flera andra faktorer än tillfört warfarin. Slutstadiet av sjukdom, undernäring, diarréer, andra svåra sjukdomar och interaktioner med andra läkemedel kan också påverka INR-nivån. Dock sågs att högt INR orsakad av ökad dos läkemedel förstärkte risken att dö jämfört med om den höga INR-nivån berodde av andra orsaker.  Med utgångspunkt för studien föreslår artikelförfattarna att INR 2,2-2,3 kan användas som ett mål för all antikoagulantiabehandling oavsett indikation.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev