Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Mammografi har minskat dödligheten i bröstcancer

Publicerad: 5 augusti 2002, 13:25

Nu visar ännu en svensk studie som att mammografi räddar liv - dödligheten i bröstcancer minskade med 40-45 procent för kvinnor som genomgick screeningen. De nya resultaten har publicerats i det senaste numret av den medicinska tidskriften Cancer.


Den aktuella studien diskuterades i korthet redan på det möte om mammografi som Socialstyrelsen organiserade i februari i år. De exakta siffrorna har däremot inte offentliggjorts tidigare.  Studien är ett samarbete mellan screeningenheterna i sju län. Bakom den står bland andra professor Lars Holmberg, Regionalt onkologiskt centrum i Uppsala, och överläkare Lazlo Tabár, Falu lasarett, liksom representanter för Socialstyrelsen.  - Det här visar att de resultaten från randomiserade kliniska studier stämmer även i den kliniska verksamheten, säger Lars Holmberg.  Han tycker också att det är anmärkningsvärt och glädjande att resultaten i de olika länen är så pass likvärdiga.  Studerade sju län före och efter screeningstart  Forskarna har fastsällt dödligheten i bröstcancer i sju svenska län, före och efter att mammografiscreening införts. De undersökta länen är Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro.  De år som studerades var 1958-1998 för Dalarna, 1969-1998 för Gävleborg och 1979-1998 för de övriga länen. För varje län bestämdes ett "startdatum" som delade in perioden i en pre-screening- och en screening-epok.  Dödsfall som inkluderades var sådana orsakade av tumörer före och efter att screeningen startat, och som drabbade kvinnor i de åldrar där screening är aktuell, 50-69 år i Värmland och 40-69 år i övriga län.  Forskarna kartlade data om det totala antalet kvinnor i länen, antalet som kallades till mammografi, hur många som kom till undersökningen, och om de som fick bröstcancer hade screenats eller ej.  Data från 7,5 miljoner kvinnoår  Totalt diagnostiserades 14 092 tumörer och 2 044 dödsfall i bröstcancer inträffade under sammanlagt 7,5 miljoner personår.  Resultaten visar att för kvinnor som verkligen kom till mammografiundersökningarna minskade risken att dö i bröstcancer med 44 procent, jämfört med risken under perioden innan screening hade kommit igång.  När alla tumörer räknades in, både sådana där kvinnorna hade kommit till undersökningen och där de inte hade gjort det, minskade risken med 32 procent i de län som hade haft screening i mer än tio år. I län som haft mammografiscreening i mindre än tio år var motsvarande siffra 18 procent.  - Det är en slående likhet med vad man tidigare kommit fram till i randomiserade studier, kommenterar Lars Holmberg.  Forskarnas slutsats är att minskad dödlighet i bröstcancer verkligen kan kopplas till screening med mammografi.  Vederlägger både danska och svenska kritiker  I en medicinsk kommentar i tidskriften Cancer hävdar Stephen A. Feig, Mount Sinai Hospital, New York, att den svenska studien vederlägger den kritik mot tidigare mammografistudier som framförts av de danska forskarna Peter Gøtzsche och Ole Olsen vid Cochrane-centret i Köpenhamn. Skribenten pekar också att studien motsäger den tidigare kritiserade studien av Göran Sjönell och Lars Ståhle som inte påvisade minskad dödlighet.  Lars Holmberg tror dock inte att studien kommer sätta stopp för debatten om mammografi.  - Jag tycker att detta är ytterligare ett argument mot kritiken mot mammografi. Men både mammografi och hälsoundersökningar i allmänhet kommer att fortsätta debatteras, förutspår han.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev