Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Mandat att granska och stänga ST-utbildning önskas

Publicerad: 5 december 2013, 13:42

Mer tid för handledning, återkoppling och självstudier är vad ST-läkare önskar sig, visar en utvärdering av deras utbildning.


Någon bör ha mandat att stänga dåliga utbildningar, lyder ett förslag från Karolinskas ST-ledning.

Den första delen av riksstämmans heldagssymposium om framtidens ST-läkare hade helt och hållet temat utbildningskvalitet.

Sven Karlander, övergripande ST-studierektor vid Skånes universitetssjukhus, redogjorde för resultaten av den enkät som gjorts på sju universitetssjukhus för att utvärdera kvaliteten på den nya ST-utbildningen fem år efter att den infördes.

Enkäten undersökte bland annat ST-läkarnas inställning till handledning, om de får bedömning och feedback och om sjukhusets krav på produktion inverkar på specialistutbildningen.

De ST-läkare som hade schemalagd handledning en gång i månaden eller oftare var mer nöjda med den vägledning och stöd som de fick. Så för de sjukhus som vill förbättra sin utbildning är schemaläggning en metod att ta till sig, sade Sven Karlander.

Vad gäller bedömning och återkoppling fanns också ett klart utrymme för förbättring, särskilt gällande ledarskapsutveckling där Sven Karlander påpekade att det åligger Socialstyrelsen att ge klarhet i vad ledarskap är.

Genom att redovisa utbildning som produktion i stället för kostnad skulle också mycket positivt kunna vinnas, framhöll han.

Av tre sjukhus där man svarat på fritextfrågan tyckte 80 procent att de påverkades negativt av kravet i måttlig eller hög grad.

Jonas Nordquist, medicinsk pedagog i ST-ledningen på Karolinska universitetssjukhuset, anknöt till ämnet med frågeställningen hur utbildningen ska kvalitetssäkras för att patientsäkerheten ska kunna säkras.

– Det är viktigt med en extern kvalitetsgranskning, sade han och jämförde med till exempel Skolinspektionen och Universitetskanslerämbetet.

Det förslag som ST-ledningen kommit fram till var att låta ett uppgraderat SPUR, det vill säga Svenska Läkaresällskapet, få mandat att granska och vid missförhållanden, stänga, ST-utbildningar.

SUSANNA PAGELS

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev