Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Många äldre slutar använda blodfettsänkare för tidigt

Publicerad: 24 juli 2002, 10:47

I dagens nummer av tidskriften Jama presenteras två stora databasstudier som kartlagt äldres benägenhet att fortsätta att ta statiner under längre tid. Resultaten visar att användningen av blodfettsänkarna minskar påtagligt med tiden, speciellt under de första sex månaderna.


Statiner har i flera studier visat goda effekter på sjuklighet och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom hos patienter som behandlats under i genomsnitt fem år. Hittills har det dock funnits lite kunskap om hur äldre patienter i rutinsjukvården använder dessa blodfettsänkande läkemedel.  Den första av de aktuella studierna har utförts av en forskargrupp knuten till Harvard Medical School i Boston, USA. Forskarna studerade information från olika databaser om 34 501 patienter som var 65 år eller äldre, och som påbörjade behandling med statiner mellan 1990 och 1998. De följdes i upp till tio år.  Andelen dagar då patienterna tog blodfettsänkande läkemedel beräknades för varje kvartal det första behandlingsåret och därefter för varje sexmånadersperiod.  Genomsnittligen använde patienterna statiner under 79 procent av dagarna de första tre behandlingsmånaderna, 56 procent under det andra kvartalet, och 42 procent efter 10 år. Ett värde under 80 procent klassades som otillfredställande. Endast en av fyra patienter höll sig över detta värde efter fem år. För den största delen av minskningen stod personer som helt eller nästan helt slutat med statinerna.  Benägenheten att fortsätta länge med behandlingen var lägre hos personer med låg inkomst och hög ålder. Färre tecken på hjärtsjukdom minskade också motivationen att använda läkemedlen. Paradoxalt nog slutade personer som fått en hjärtinfarkt under studietiden i högre grad med behandlingen. De som påbörjade medicineringen efter 1996 hade en högre tendens att fortsätta.  Forskarnas slutsats är att långtidsanvändningen av statiner är låg, vilket kan betyda att resultatet av statinbehandling i en större population inte stämmer överens med de positiva resultat som terapin visat i kliniska prövningar. De anser därför att patienterna behöver fler insatser som rådgivning och uppmuntran i början av behandlingen.  I den andra studien som presenteras i samma nummer av Jama, har forskare vid bland annat Toronto General Hospital i Ontario, Kanada, undersökt tre olika patientgruppers benägenhet att fortsätta statinbehandling under två år.  Patienterna hade antingen nyligen haft akuta hjärtproblem, var kroniskt kranskärlssjuka eller använde statiner i primärpreventivt syfte. I de tre grupperna ingick 22 379, 36 106 respektive 85 020 patienter. De var alla 66 år eller äldre och hade fått åtminstone en statin förskriven mellan åren 1994 och 1998.  Genom att undersöka data om huruvida patienterna köpt statiner minst var fjärde månad beräknades hur länge de hade fortsatt medicineringen.  I gruppen med akuta hjärtbesvär fortsatte 40,1 procent medicineringen i två år, och 36,1 procent i gruppen som hade kroniska krankärlsproblem. I gruppen som tog statinerna som primärprevention fortsatte endast 25,4 procent i två år.  Forskargruppens slutsats är att dessa äldre patienter i liten utsträckning fortsätter statinbehandlingen under längre tid. Detta kan innebära, skriver de, att patienterna har liten eller ingen nytta av medicineringen.  I en ledarkommentar skriver William B. Applegate, verksam vid Wake Forest University i Winston-Salem, USA, att studiernas resultat är oroande. Han konstaterar att patienternas uthållighet när det gäller medicinering måste bli bättre om de goda effekter som statinerna visat i kliniska prövningar ska slå igenom, och att det är viktigt att sjukvården hittar sätt att nå det målet.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev