Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Många barn och lång amningstid minskade bröstcancerrisk

Publicerad: 19 juli 2002, 09:44

Ju fler barn kvinnor födde, och ju längre de ammade sina barn, ju större skydd hade de mot bröstcancer. Det visar en studie som presenteras i veckans nummer av tidskriften Lancet.


Sedan tidigare är det känt att graviditet är kopplat till minskad risk för bröstcancer. För att undersöka om amningstidens längd kan påverka denna risk samlade forskare från Cancer Research UK, Oxford, Storbritannien in data från 47 epidemiologiska studier, som bland annat innehöll information om amning.  I studierna deltog 50 302 kvinnor som hade drabbats av bröstcancer, vilka jämfördes med 96 973 kvinnor i en kontrollgrupp. Deltagarna kom från totalt 30 länder.  Studien visar att kvinnorna i den grupp som hade drabbats av bröstcancer hade fött färre barn, jämfört med kontrollgruppen. 2,2 respektive 2,6 barn i genomsnitt per kvinna i de båda grupperna.  Studien visar också att endast 71 procent av de kvinnor som hade drabbats av bröstcancer hade ammat sina barn, jämfört med 79 procent bland kvinnorna i kontrollgruppen.  Dessutom hade de bröstcancerdrabbade kvinnorna ammat kortare tid, 9,8 månader under sin livstid, jämfört med 15,6 månader i genomsnitt bland deltagarna i kontrollgruppen.  Enligt forskarnas beräkningar minskade risken att drabbas av bröstcancer med 4,3 procent var tolfte amningsmånad. För varje barn som en kvinna födde, minskade dessutom bröstcancerrisken med 7 procent.  Bröstcancerförekomsten i industriländer skulle enligt forskarna, kunna halveras om familjerna blev större och amningstiden för varje barn förlängdes.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev