Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Många distriktsläkare väljer att arbeta deltid

Publicerad: 13 november 2007, 12:17

Fyra av tio distriktsläkare över 55 år jobbar deltid. Det visar en undersökning som Distriktsläkarföreningen gjort.
– Nästan hälften av distrikts­läkarna ligger i det ålders­spannet, så det är ett stort produktionsbortfall, säger föreningens ordförande Benny Ståhlberg.


Bristen på distriktsläkare är ett välkänt problem ute i landstingen. Detta samtidigt som runt hälften av Distrikts­läkar­föreningens medlemmar är 55 år eller äldre.

Distriktsläkarföreningen har därför under hösten gått ut med en enkät till 500 av sina medlemmar i det åldersspannet, för att kartlägga hur mycket de aktuella läkarna jobbar, hur mycket de planerar att arbeta de närmaste åren och om de kan tänka sig att fortsätta arbeta efter pensions­åldern. Svarsfrekvensen var 87 procent.

Det visade sig att bara 60 procent av de tillfrågade läkarna arbetade heltid.

– När vi gjorde en liknande undersökning 1998 var andelen 80 procent, så den har sjunkit kraftigt. Och 60 procent är en låg andel – i den här åldern är det ju inte på grund av små barn som man valt att gå ner i arbetstid, säger Benny Ståhlberg.

Dålig arbetsmiljö ett skäl

I stället är det i många fall missnöje med arbetsmiljön och hög arbetsbelastning som gör att de äldre distriktsläkarna väljer att arbeta deltid.

– De som valt att kommentera i fritextavsnittet uppger att som arbetsmiljön ser ut i primärvården är det omöjligt att jobba heltid, säger Benny Ståhlberg.

Nästan var tredje läkare som besvarat enkäten uppger också att han eller hon planerar att minska sin arbetstid och nästan var femte planerar att sluta arbeta helt innan 65 års ålder.

– Det här skapar en ond spiral. Det blir ont om distriktsläkare, det blir tungt för dem som är kvar, det blir svårt att rekrytera, säger Benny Ståhlberg.

Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden för de äldre distriktsläkare som jobbar deltid är 75 procent.

– Om man räknar på 2 143 läkare som jobbar 75 procent så motsvarar det ett bortfall på runt 550 heltidstjänster, konstaterar Benny Ståhlberg.

När läkarna fått svara på vad som skulle kunna få dem att fortsätta jobba i oförändrad grad till och med 65 år så är det just ”förändrade arbetsförhållanden” som de flesta uppger.

Jourbefrielse önskvärt

Benny Ståhlberg kan tänka sig flera åtgärder som skulle ge de äldre distriktsläkarna en bättre arbetsmiljö.

– Något som är önskvärt är jourbefrielse, det tycker jag är nästan självklart när man närmar sig pensionsåldern. Sedan tror jag också på kliniskt mentorskap, att de här mycket erfarna distriktsläkarna får dela med sig av sådant som man inte kan läsa sig till i böcker till ST-läkare och nyblivna allmänläkare. På så sätt får man en variation i arbetsuppgifterna, för en stor del av läkarna mäktar ju uppenbarligen inte med att jobba heltid med mottagning, säger han.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News