Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Många läkare tvekar över att sjukskriva sin patient

Publicerad: 10 mars 2003, 12:23

I en femtedel av fallen tyckte familjeläkaren att det inte kändes bra att sjukskriva patienten. I vart fjärde fall bedömde läkaren att sjukskrivningen inte var bra för patientens hälsa på lång sikt. Var tredje sjukskrivning skedde utan att läkaren ens mötte patienten.


Det visar resultaten av Familjemedicinska institutets första analys av familjeläkarnas sjukskrivningsmönster.  Den 15 januari öppnade Familjemedicinska institutet, Fammi, en möjlighet för landets allmänläkare att granska sitt sjukskrivningsmönster, en så kallad audit, via internet.  De läkare som anmält sig har via Fammis hemsida fått svara på ett antal frågor om sina sjukskrivningar. Svaren har databearbetats och läkaren har fått i retur dels sin egen sjukskrivningsprofil, dels alla deltagande läkares samlade sjukskrivningsprofil.  Ger en bild av sjukskrivandet  Avsikten är att läkaren ska kunna jämföra sitt eget sätt att sjukskriva med hur andra läkare sjukskriver.  235 familjeläkare har rapporterat in 4957 patientfall i självgranskningen, som avslutades den sista februari. I och med att bara 5 procent av landets cirka 5000 familjeläkare deltagit i självgranskningen kan man knappast dra några generella slutsatser om hur Sveriges allmänläkare sjukskriver.  - Men undersökningen ger en tydlig bild av hur de här läkarna sjukskriver, säger Anders Lindman, familjeläkare i Luleå och ansvarig för audit på Fammi.  Några resultat från undersökningen:  *I 22 procent av fallen tyckte inte den deltagande familjeläkaren att det kändes bra att sjukskriva patienten.  *I 27 procent av fallen bedömde läkaren att sjukskrivningen inte är bra för patienten på lång sikt.  *I 35 procent av fallen mötte inte läkaren patienten personligen vid sjukskrivningen.  *Läkarna bedömer att bara i 61 procent av sjukskrivningarna räcker det med att sjukdomen ska läka för att patienten ska kunna återgå i arbete. För övriga 39 procent bedömer läkarna att patienterna måste få nya arbetsuppgifter hos arbetsgivaren, få nytt arbete eller ändra sin sociala situation.  *Bara 24 procent av de sjukskrivna förväntas återgå snart i arbete.  *43 procent av sjukskrivningarna gällde sjukdomar i rörelseorganen, 34 procent gällde utmattningsdepression, övrig psykisk diagnos och/eller missbruk.  *18 procent av patienterna var arbetslösa.  *51 procent av patienterna hade redan varit sjukskrivna i mer än 28 dagar.  *29 procent av patienterna sjukskrevs på deltid.  Inte förvånad över resultatet  Att så många som en tredjedel av läkarna inte ens träffar sina patienter vid sjukskrivningen förvånar inte Anders Lindman.  - Merparten av de här patienterna är välkända för doktorn, de är långtidssjukskrivna och går ofta och väntar på någon åtgärd. Att doktorn inte kräver ett personligt möte för att förlänga sjukskrivningen visar att doktorn prioriterar.  Att så många familjeläkare tyckte det kändes fel för både doktorn och patienten med sjukskrivning beror enligt Anders Lindman på att huvudorsaken till fortsatt sjukskrivning i dessa fall ofta var att patienten väntar på någon åtgärd, till exempel rehabilitering.  - Det är frustrerande för läkaren att behöva sjukskriva, när huvudorsaken till sjukskrivningen ligger bortom den medicinska sfären och kanske handlar om att patienten borde få nya arbetsuppgifter eller ett nytt jobb.  Fammis förhoppning är att deltagarna i självgranskningen nu ska gå vidare och diskutera resultaten med sina kollegor.  En tidigare enkätundersökning som Fammi har gjort visade att familjeläkarna anser att sjukskrivningarna är det största problemet inom primärvården i dag. Många läkare svarade att det är svårt att behålla en god relation till patienten och samtidigt se till att folk inte sjukskriver sig i onödan.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev