Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Många landsting struntar i att sköta viktig rapportering

Publicerad: 7 februari 2006, 13:37

Flera landsting struntar i att rapportera in fullständiga arbetsplatskoder till Apoteket och Socialstyrelsen. Detta leder till bristande läkemedelsstatistik och svårigheter att göra jämförelser.


För att samhället och sjukvården ska kunna följa hur läkemedel förskrivs i olika verksamheter ska det på recepten framgå var den förskrivande läkaren arbetar.

Denna arbetsplatskod specificerar först om vården är offentlig eller privat, därefter vilken vårdform det rör sig om, till exempel primärvård eller slutenvård, samt - till sist - en tresiffrig kod som anger inom vilken specialitet den förskrivande läkaren arbetar. Totalt finns 50 olika koder.    Men följsamheten i rapporteringssystemet skiftar. Flera landsting struntar helt i att ange uppgiften om vid vilken specialitet receptet skrivits ut. De nöjer sig med att rapportera att recepten skrivits ut med slutkoden 999, vilket innebär "övrig sjukvård", eller att uppgift saknas. Även pensionerade läkare får slutkoden 999.

Landstinget Sörmland, Landstinget i Jönköpings län och Örebro läns landsting klassar alla recept som utskrivna inom "övrig sjukvård". Det blir med andra ord omöjligt att göra några jämförelser i förskrivningsmönstret med dessa landsting.  Från Landstinget Blekinge är nästan 70 procent "övrig sjukvård" och från Landstinget i Uppsala län är 19 procent detta, enligt epidemiologiskt centrum, EPC, vid Socialstyrelsen. I de flesta andra landsting förekommer knappast koden 999 över huvud taget.

Har byggt upp olika kodsystem  Att flera landsting inte anger var läkarna arbetar ställer till problem för Socialstyrelsen och andra som vill jämföra förskrivningen i landet.

- Det här är ett kvalitetsproblem eftersom vi inte får in rätt egenskaper när vi sammanställer vår statistik. När vi kör fram statistik måste vi därför alltid förklara det bortfall som uppstår, berättar Andrejs Leimanis, utredare på EPC.

- Varje landsting tycker att de har bra kontroll över sin egen förskrivning, men ska man jämföra med hur den ser ut i andra landsting måste man ha samma uppgifter från alla. Som det nu är bygger landstingen upp en rad olika kodsystem som omöjliggör jämförelser.

"Visste inte att detta var viktigt"  När Dagens Medicin ringer landstingen och frågar varför de inte anger fullständiga arbetsplatskoder anser de att de visst är väldigt noga med koderna. Men vid närmare diskussioner framkommer att de sista siffrorna, som anger specialitet, inte har setts som så viktiga och därför ersatts med 999.

- Jag kan se alla de där niorna framför mej och förstår dilemmat för läkemedelsregistret. Men vi har en grövre indelning på klinikerna än den noggranna definiering som kodsystemet anger. Vi ska se vad vi kan göra åt saken, säger Inga Karlsson, ekonom på Landstinget Sörmland.

Även Örebro läns landsting ska nu gå igenom koderna så att de fortsättningsvis rapporteras rätt till den riksgemensamma statistiken.

- Vi visste inte att detta var viktigt. Men är detta statistik som ska användas av Socialstyrelsen och andra så är det förstås angeläget att det blir rätt. För vår egen del använder vi oss inte av dessa koder utan har egna system där vi ser hur verksamheterna förskriver, säger Erik Svantesson, läkemedelscontroller.

Vid Landstinget i Jönköpings län anser ekonom Jonatan Buhr Juris att det har varit svårt att avgöra vilken typ av vård det varit frågan om.

- Nu när vi får detta påpekande ska vi genast sätta oss ner och se till att koderna blir kompletta, säger han.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News