Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Många mindre misstag vid beredning av läkemedel

Publicerad: 28 mars 2003, 07:46

Hälften av de läkemedelsinjektioner som bereddes och som gavs till patienter utfördes felaktigt. Det visar en studie som presenteras i veckans nummer av tidskriften British Medical Journal, BMJ.


Forskarna som arbetar vid University of London, London, Storbritannien utförde en studie för att utvärdera förekomsten och den kliniska betydelsen av felaktigt utförda förberedelser och felaktigt givna läkemedelsinjektioner. Forskarna undersökte också när i läkemedelshanteringen som felen uppkom.  I studien granskades läkemedelsberedning och administrering vid tio vårdavdelningar på olika sjukhus i landet. De felaktigheter i läkemedelshanteringen som registrerades definierades som en avvikelse från läkarens ordinationer, sjukhusets rutiner för intravenös läkemedelsadministrering, eller läkemedelstillverkarens instruktioner.  Av de 430 läkemedelsberedningar och injektioner som forskarna följde, inträffade minst ett fel i 49 procent av fallen. 1 procent bedömdes vara allvarliga fel, 29 procent bedömdes vara måttliga fel och 19 procent var mindre allvarliga fel.  De fel som begicks i läkemedelshanteringen uppkom främst när sjuksköterskorna skulle ge bolusdoser, eller när läkemedlen bereddes i flera steg.  Att minska antalet läkemedelsberedningar på vårdavdelningarna och införa utrustning som gör att bolusdoser ges långsamt, skulle enligt forskarna ge störst effekt för att minska förekomsten av uppkomna fel vid läkemedelshanteringen.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev