Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag18.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Många sjukhus vill få AT-utbildningar granskade

Publicerad: 12 September 2003, 11:20

Det finns ett stort intresse för frivilliga AT-inspektioner, trots att verksamheten ännu inte startat.


- Detta visar att tiden är mogen för en kvalitetsgranskning av AT-utbildningen, säger Åsa Granquist, vice ordförande i Sylf, Sveriges yngre läkares förening.  Det var i februari i år som Läkarförbundets utbildnings- och forskningskommitté, Ufo, sade ja till ett förslag om särskilda AT-inspektioner, liknande de Spur-inspektioner som redan finns för ST-utbildningen.  Tanken med AT-inspektioner är att man ska höja kvaliteten på läkarnas allmäntjänstgöring.  - Det är en stor apparat att ta fram ett nytt kvalitetsinstrument, men äntligen börjar alla pusselbitar falla på plats. Under våren har vi fått många samtal från intresserade sjukhus, men också påringningar från AT-läkare som undrar hur det ligger till med inspektionerna, säger Åsa Granquist som även suttit som ordförande i den arbetsgrupp på Läkarförbundet som tagit fram den nya inspektionsmodellen.  Inom kort startar utbildningen av de första tio inspektörerna, och från och med december i år ska sjukhus och sjukvårdsområden kunna beställa inspektioner via Läkarförbundet. Den exakta kostnaden för en inspektion är emellertid inte fastställd ännu. Priset kommer troligtvis att variera, beroende på sjukhusens storlek och AT-läkarnas antal.  - Men inspektionen görs till självkostnadspris. Avgiften ska täcka bland annat inspektörernas arbetstid, resa och boende, liksom bearbetning av enkäterna, förklarar Hanna Wijk, utredare på Läkarförbundet.  Vilken prisnivå det kommer att handla om ska man enligt planerna fatta beslut om i slutet av september.  Vid AT-inspektionen är det åtta områden som ska bedömas på en tregradig skala. De olika områdena är:  * Verksamhetens allsidighet.  * Läkarstabens kompetens.  * Lokalernas och utrustningens standard.  * Organisationen av AT-tjänstgöringen.  * Utbildningsklimat.  * Handledning.  * Teoretisk utbildning.  * Kvalitetssäkring av utbildningen.  En inspektion kräver både förberedelser och engagemang. Innan inspektionen äger rum sänds en enkät ut till verksamhetschefer, studierektorer och samtliga AT-läkare.  Enkäten skickas också till de läkare som avslutat sin AT det senaste året. Enkäten tar upp saker som läkarstabens sammansättning, handledning, lokaler, med mera.  Därefter kommer två inspektörer på ett personligt besök. Inspektörerna är erfarna läkare och studierektorer. Under första dagen träffar inspektörerna AT-läkarna för fördjupade diskussioner.  Andra dagen är det dags för verksamhetscheferna och studierektorerna att bli intervjuade. På eftermiddagen dag två samlas alla som varit berörda av inspektionen för en kortare genomgång av resultaten.  Väl hemma igen sammanställer inspektörerna sina intryck i en rapport. I sin bedömning använder man en tregradig skala. Resultaten presenteras senare i Läkartidningen.  - En inspektion kan i vissa fall ta mer än två dagar, kanske tre. Det beror framför allt på hur många AT-läkare som berörs, förklarar Hanna Wijk.  Två pilotinspektioner har redan ägt rum, en på Mälarsjukhuset i Eskilstuna och en på Helsingborgs lasarett.

Barbro Falk-Wadman

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev