Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Många ställer sig bakom förslag att inrätta nationellt råd

Publicerad: 2 oktober 2007, 12:42

Låt ett nationellt läkemedelsråd hantera introduktionen av nya dyra läkemedel i svensk sjukvård, föreslår chefläkare Stefan Engqvist vid Karo­linska universitetssjukhuset. Både socialministern och Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar förslaget.


– En intressant tanke. Jag tycker den är värd att överväga, kommenterar socialminister Göran Hägglund (kd).

Stefan Engqvist och Karolinska universitetssjukhuset hamnade i den mediala hetluften när Dagens Medicin i nr 38/07 berättade att sjukhuset inte tänker betala den extremt dyra läkemedelsbehandlingen på 10 miljoner kronor om året för en 20-årig patient, som lider av den dödliga Hunters sjukdom.

Enligt sjukhusets beslutsunderlag, som Dagens Medicin har läst, var en anledning till att säga nej att sjuk­huset ville lyfta frågan om dyra läkemedelsbehandlingar till nationell nivå.

– Det här fallet är i sig inget problem. Men skulle vårt sjukhus ha sagt ja till att betala det hade vi skapat ett prejudikat, som skulle bli väldigt svårt att komma runt, säger Stefan Engqvist.

Både Göran Hägglund och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har sagt att de kan tänka sig en nationell pott där landstingen gemensamt och solidariskt finansierar extremt dyra särläkemedel för patienter med mycket sällsynta sjukdomar som exempelvis Hunters.

Handlar om prioriteringar
Men Stefan Engqvist och Karolinska universitetssjukhuset menar att det inte räcker med att hitta en finansieringslösning för ovanliga sär­läke­medel.

– Det här publika fallet är ju väldigt intressant som illustration för ett mycket större problem – de skenande läkemedelskostnaderna, som är en ödesfråga för sjukvården. Det handlar om det etiska problemet hur man ska prioritera resurserna så att de gör maximal nytta i en begränsad budget.

Han och sjuk­huset vill därför ha ett nationellt läkemedelsråd, som på nationell nivå tar ställning till de nya dyra läke­medlen och hur de ska introduceras i den svenska sjukvården.

– Enligt hälso- och sjukvårdslagen måste vi i sjukvården ha en samsyn om vilka behandlingar som ges i landet. Det är till exempel inte okej att ms-läkemedlet Tysabri ges på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, men inte på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Men i dag, när varje enskilt landsting bestämmer sin linje, så behandlas patienter olika i olika delar av landet.

– Ett nationellt råd bör ge anvisningar om vilka vägar vi ska välja när vi ska satsa på nya läkemedel. Om detta råd rekommenderar att människor med en viss sjukdom ska behandlas med ett visst läkemedel så bör alla landsting erbjuda det. Det behövs en nationell samsyn så att det blir lika för alla, säger Stefan Engqvist.

”Bra att vi agerar gemensamt”
Henrik Hammar (m), ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, är inne på samma tankar.

– Vi måste hitta en ny modell där landstingen introducerar de här nya dyra läkemedlen samtidigt. I dag blir landsting uthängda och påhoppade för att de inte erbjuder det läkemedel som grannlandstinget ger till sina patienter. Det är en ohållbar politisk situation, säger Henrik Hammar.
Därför har politikerna i SKL:s sjukvårdsdelegation gett sina tjänstemän i uppdrag att ta fram en lösning för hur staten och landstingen men även läkemedelsindustrin och professionen kan hitta en nationell samsyn för introduktion av nya läkemedel.

Men är det inte naturligt att introduktionen av nya läkemedel sker på olika sätt i landet, när vi har självständiga landsting?

– Även om vi har självständiga landsting tror jag att alla inser att i vissa frågor är det väldigt bra att vi agerar gemensamt. Det är precis samma sak som vi har sagt om den nationella cancerplanen. Vi upplever ett väldigt tryck från våra sjukvårdshuvudmän att hitta ett gemensamt sätt att introducera nya läkemedel, säger Henrik Hammar.

Ska en sådan nationell samsyn vara bindande för landstingen?

– Det brukar inte gå till så hos oss. Självstyret gäller, men man kan tänka sig rekommendationer till landstingen.

Läs även: Generaldirektör: Alla måste ha rätt till dyra läkemedel

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev