Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Många ungdomar har tinnitusbesvär

Publicerad: 2 juni 2003, 11:55

Barn som får tinnitus lider mer av dessa problem än ungdomar och vuxna, men förekomsten av tinnitus ökar med stigande ålder. Det visar en kartläggning från Sahlgrenska akademin iGöteborg som har utförts på uppdrag av Socialstyrelsen.


En förklaring till att barn lider mer av tinnitusproblem kan vara att hörselfunktionen inte är färdigutvecklad och därmed ömtåligare hos barn. Upplevelsen av tinnitus är dessutom intimt kopplad till förmågan att hantera stress och förstå kroppens signaler.  - Det finns hållpunkter för att innerörat är känsligare hos barn, jämfört med äldre. Det ökade lidandet hos barn beror förmodligen också på att de har sämre möjligheter att hantera och leva med tinnitus. Med stigande ålder får man ökad kapacitet att klara stress och psykisk belastning, vilket även gör att upplevelsen av problemen från tinnitus minskar, säger Kajsa-Mia Holgers, docent och överläkare vid hörselvården, Sahlgrenska akademin i Göteborg, som har utfört kartläggningen.   Kartläggningen omfattar bland annat en hälsoenkät med en uppsjö av frågor som besvarades av 671 elever på ett högstadium och på en gymnasieskola. Eleverna fick bland annat uppge hur de trivdes i skolan, hur de upplevde stress, hur relationer med kamrater och föräldrar fungerade, bruk av cigaretter, alkohol och droger, men även förekomst av hörselnedsättning, samt i vilken omfattning eleverna exponerades för buller vid exempelvis konserter och besök på diskotek. De fick även svara på frågor om erfarenheter av tinnitus.  Kartläggningen visar att mer än hälften av eleverna hade erfarenhet av tinnitus av något slag. 44 procent hade drabbats av tinnitus i samband med bullerexponering och 32procent hade erfarenhet av tinnitus utan någon uppenbar anledning, så kallad spontan tinnitus.   Totalt 10 procent av eleverna upplevde att de ofta eller alltid hade tinnitus, vilket är att jämföra med 7,5 procent bland personer i åldrarna 20 till 29 år.  Fler pojkar sökte för besvären  Kartläggningen visar vidare att flickor hade värre tinnitus än pojkar, samtidigt som fler pojkar sökte för sina besvär.   - Tinnitus kan i vissa fall vara en markör för depression. Traditionellt söker flickor och kvinnor sjukvård för exempelvis depressioner i högre grad än vad pojkar och män gör, som hellre söker för "kroppsliga symtom", trots att de kanske lider av samma åkomma. Sambandet mellan depressioner och tinnitus behöver dock studeras ytterligare, säger Kajsa-Mia Holgers.  Kartläggningen samt en översikt över litteraturen på området kommer att ingå som en del av Socialstyrelsens uppdrag att utvärdera om regelverket kring höga ljudnivåer ger avsedd effekt. Denna kommer dessutom att ha ett avsnitt som specifikt är inriktat på barn.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev