måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Manliga läkare blir likgiltiga för sitt jobb vid utbrändhet

Publicerad: 13 juni 2006, 11:09

Kvinnliga och manliga läkare blir utbrända på olika sätt. Medan kvinnor blir utmattade blir män likgiltiga inför sitt arbete. Det visar en studie om läkares hälsa och arbetsmiljö på Karolinska universitetssjukhuset.


Läkarna på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge har, inom ett forskningsprojekt, svarat på en rad frågor om arbetsmiljö, karriärvägar samt arbetsrelaterad hälsa. De första resultaten av studien visar att män och kvinnor reagerar olika då de blir utbrända.  - Medan de kvinnliga läkarna blir utmattade på grund av för höga krav blir männen likgiltiga inför sitt arbete då de inte har tillräckliga resurser att utföra det som det ska göras, berättar psykologen Ann Fridner, projektledare för det internationella utvecklingsprojektet Health and Organisation among University Physicians in four European countries, Houpe.  Det granskar karriär, jämställdhet och arbetsrelaterad hälsa på universitetssjukhus i Italien, Island, Norge och Sverige.

Utbrändhetstecken hos en av tio  Den svenska delen av projektet rör Karolinska universitetssjukhuset där 60 procent av de drygt 1 800 tillfrågade läkarna har svarat på enkäten.  Av dessa uppvisar ungefär var tionde, enligt en självskattningsskala, värden som indikerar utbrändhet. Hur de hanterar tillståndet varierar. Kvinnor tycks reagera mer på de inre kraven för vad de ska klara av medan män reagerar mer på de yttre förutsättningarna.

33 procent av kvinnorna reagerade med utmattning medan 21 procent av männen gjorde detta. Likgiltighet inför arbetet visade 22 procent av kvinnorna och 29 procent av männen.  - Det är första gången som vi kan se att det finns en skillnad mellan mäns och kvinnors utbrändhet. Av tidigare forskning vet vi att kvinnor ställer högre krav på sig själva och ligger i mer än män i arbetet. Nu har vi belyst även mäns situation. Det här är något som vi nu behöver analysera vidare, säger Ann Fridner.

En viktig del i Houpe-projektet är alltså att kunskapen om läkarnas arbets- och karriärvillkor leder till förändringar. Detta görs genom en rad möten med läkare och personalansvariga på sjukhuset. Data ur enkäten analyseras så att varje division får en egen resultatprofil. Projektledaren och verksamhetschefer väljer sedan teman som ska diskuteras under återkopplingsmötet.   - De divisionschefer på Karolinska som hittills har tagit del av resultaten har tagit dem på stort allvar, säger Ann Fridner.

Lever inte som de lär  Den del av enkäten som behandlar karriär visar att kvinnor och män forskar, undervisar och har patienter i nästan lika stor utsträckning.  För kvinnor går 9 procent av arbetstiden till forskning mot 12 procent för männen. Patientvård upptar 55 procent av männens arbetstid och 57 procent av kvinnornas.  - Skillnaderna är mindre än förväntat när man ser det i stort. På vissa kliniker kan vi dock se att det finns könsskillnader, berättar Ann Fridner.

Enkäten visar också att många läkare arbetar trots att de har symtom, som de skulle rekommendera en patient att stanna hemma för. Kvinnor gör detta i högre utsträckning än män. Bland kvinnorna svarade 38 procent att de gick till jobbet även om de var sjuka. Av männen gjorde 28 procent detta.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev