Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Marie Wedin hotar att avgå efter strid med Bågenholm

Publicerad: 11 april 2006, 10:55

Läkarförbundets vice ordförande Marie Wedin känner sig kränkt sedan ordförande Eva Nilsson Bågenholm ändrat i hennes ledare i Läkartidningen. Marie Wedin hotar nu att avgå.


Knappt har Eva Nilsson Bågenholm och Marie Wedin, även ordförande för Sjukhusläkarföreningen, stridit klart i frågan om ifall läkare är bäst lämpade att vara chefer inom sjukvården förrän nästa konflikt dyker upp. Denna gång handlar det om Marie Wedins signerade ledare i nr 14/06 av Läkartidningen. Där tar hon upp problemet med för få vårdplatser och att många patienter hamnar på avdelningar där de egentligen inte hör hemma. I slutet av artikeln beskrivs möjliga vinster med att sjukhusläkare deltidsarbetar inom öppenvården. "Detta kan minska behovet av vårdplatser på sjukhus och samtidigt öka tillgängligheten till sjukvård i samhället" står det.

Text i signerad ledare ändrades  Problemet är att det inte är Marie Wedin, utan Eva Nilsson Bågenholm som har formulerat meningen. Marie Wedins hade i stället skrivit att en ökning av antalet sjukhusspecialister i närsjukvården "minskar i sig kanske inte behovet av vårdplatser på sjukhus men ökar tillgängligheten till sjukvård i samhället".

- Hela ledaren blir konstig när jag först argumenterar för att vårdplatserna måste bli fler och sedan kommer slutsatsen att de kan minskas. Läkartidningen måste ha ett förtydligande i nästa nummer, som det är nu blir Sjukhusläkarföreningens politik i frågan obegriplig, säger Marie Wedin.

Eva Nilsson Bågenholm uppger att hon inför ändringen lämnade två meddelanden på Marie Wedins mobiltelefon om ledaren men att Marie Wedin inte ringde tillbaka. I stället sköttes kontakten via mejl och enligt Eva Nilsson Bågenholm vägrade Marie Wedin att ändra meningen.

- Det här är som att ens ord har kidnappats, jag var hemma hela den aktuella dagen. Hon kunde ha ringt på min vanliga telefon, säger Marie Wedin.

Eva Nilsson Bågenholm tycker att Marie Wedin försatte henne i en omöjlig situation.

- Jag hade att välja mellan att ändra eller sitta helt utan ledare.

Marie Wedin vill ha nya regler  Det är ordföranden som har sista ordet även när det gäller signerade ledare i Läkartidningen, detta för att ledarna ska följa förbundets linje. Marie Wedin anser att reglerna för de signerade ledarna nu måste diskuteras i centralstyrelsen.

- Om inte också de andra i centralstyrelsen anser att dagens regler är oacceptabla så blir det svårt för mig att sitta kvar i centralstyrelsen, säger Marie Wedin.

En parallell till den tidigare konflikten i chefsfrågan är att Marie Wedin även denna gång anser att hennes åsikter ligger i linje med Läkarförbundets officiella ståndpunkt. Hon hänvisar bland annat till skriften Brist på vårdplatser - kris inom svensk sjukvård, som förbundet gav ut 2004. I den står att "nedskärningarna av antalet vårdplatser inom den svenska sjukvården har blivit ett växande problem".

Eva Nilsson Bågenholm hävdar att konflikten främst beror på bristande kommunikation men anser att Läkarförbundets arbete för att utveckla närsjukvården ger stöd för hennes linje.

- Med fler sjukhusspecialister i närsjukvården är det rimligt att behovet av vårdplatser minskar. Den omvända logiken - att en utbyggd närsjukvård inte skulle avlasta sjukhusen går inte ihop för mig, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Enligt henne har konflikten gjort Läkarförbundets politik otydligare och därmed skadat förbundet.

Kan ni sitta kvar båda två?

- Det får fullmäktige bestämma. Så länge jag är ordförande är det min uppgift att se till att samarbetet mellan mig och Marie fungerar bättre, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev