fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Marita Pahapill: ”Ledarlyftet lär mig ta vara på styrkorna”

Publicerad: 26 april 2017, 12:15

Marita Pahapill, apotekschef på Kronans Apotek på Lerums vårdcentral.

Foto: Kronans Apotek

– Ledarlyftet har gett mig konkreta verktyg, som är lätta att ta till sig och som jag kan använda som chef i min vardag, säger Marita Pahapill, apotekschef på Kronans Apotek och som nu går chefsutbildningen Ledarlyftet.

Ämnen i artikeln:

Kronans Apotek

Alla 300 chefer på Kronans Apotek ska i år genomgå Ledarlyftet, som bland annat fokuserar på situationsanpassat ledarskap.

– Utbildningen i situationsanpassat ledarskap är intressant och bra jämfört med många andra ledarskapsutbildningar, som jag har gått under årens lopp. Kort förklarat handlar det om hur en chef ska leda genom att stötta och påverka beroende på situationen och medarbetarnas kompetens i just den givna situationen. Jag har fått tips och råd om hur jag ska agera som chef i olika situationer, säger Marita Pahapill, som är apotekschef på Kronans Apotek på Lerums Vårdcentral.  

Hon har arbetat i apoteksbranschen över 20 år och fick sitt första chefsjobb 1995. På Kronans så kallade vårdcentralsapotek i Lerum, strax utanför Göteborg, har hon arbetat sedan 2002 och chefar i dag över sju anställda. Apoteket har övervägande receptkunder, men också en stor egenvårdsdel. Hittills har Marita Pahapill kursgrupp träffats vid 4–5 tillfällen under både hel- och halvdagar.

Kurstillfällena med cirka 20 deltagare har varit integrerade med andra chefsmöten. Deltagarna har fått både teoretiska kunskaper och gjort övningar tillsammans under utbildningens gång.

– Vi har under kursen bland annat fått testa olika ledarstilar på varandra. Då har vi fått se att om man till exempel är en chef som ’pekar med hela handen’ och har en medarbetare som är väldigt kunnig, duktig och självgående, så kan det bli helt fel. Det kan också bli fel om en chef inte inser att en person inte har rätt kompetens eller motivation för att utföra en given uppgift, säger hon och påpekar att det helt enkelt gäller att svara med rätt ledarstil och beteende för att möta individens behov för att utföra en uppgift.

Har du hittills haft någon användning för något som du har lärt dig på kursen?

– Ja, det tycker jag. När vi har apotekar- och receptarieelever som praktiserar hos oss tänker jag på vilken ledarstil jag ska använda och vilken kompetens personen har, hur självgående personen är. Och om det stämmer det som personen säger att hon kan, eller om jag behöver ge mer stöd för att personen ska klara en ny uppgift.

– För egen del brukar jag lyssna och ställa frågor för att ta reda på vad personen kan och vilket stöd som behövs. De har kommit olika långt i sin självständighet, en del behöver mycket styrning och för andra lossnar det väldigt fort. Men det är bra om man är överens om kompetensnivån, och vad som behövs för att uppgiften ska kunna utföras.

Kan du ge exempel på någon annan konkret situation i din vardag där du har haft nytta av utbildningen?

– På min arbetsplats har en medarbetare gått i pension, som var ansvarig för lagret. Det är ett ganska komplicerat område att introducera för medarbetare som ska ta över den rollen. Det är flera som ska dela på arbetet, och en del av dem är självgående och behöver lite stöd – medan andra behöver mer ledning och förklaringar innan de kan agera självständigt, som ju är målet, säger Marita Pahapill.

Hon ger också exempel som att det kan finnas medarbetare som känner sig osäkra och oroliga för en ny arbetsuppgift och därför behöver mycket stöd.

– Å andra sidan kan det finnas de som känner sig säkra, men egentligen inte kan så mycket – och som chef gäller det att se den skillnaden. En chef måste kunna läsa av människor i den specifika situationen och beroende av vad det handlar om för uppgift. Man talar om olika ledarstilar för medarbetare med olika genomförandekompetenser, till exempel de med god förmåga och engagemang, som är villiga och säker på sin uppgift, eller andra som inte har kompetens, men gärna vill klara av uppgiften.

– Målet är att ta vara på styrkorna och begränsa svagheterna i organisationen. Det vill säga en arbetsplats där alla tar ansvar och agerar efter sin förmåga, säger hon.

Under utbildningen har hon också fått göra en egen analys över hur hon själv uppfattar sig som ledare. Samma frågeformulär skickades också ut till hennes medarbetare och närmaste chef.

– Det var intressant att jämföra om, och i så fall hur, deras svar överensstämmer med min egen bild av hur jag är som chef. Riktigt intressant blir det ju om det är stor diskrepans, men just i mitt fall stämde deras svar ganska bra med hur jag uppfattar mig som chef.

Marita har också diskuterat situationsanpassat ledarskap med sina medarbetare på apoteket:

– Det blev roliga diskussioner på arbetsplatsen och vi kom fram till att det också går att tillämpa på sina barn – ibland kan man släppa dem fria och ibland behöver de styrning.

Har du märkt av att konkurrensen har ökat på marknaden, och hur tacklar du det som chef?

– Vi är synnerligen utsatta för konkurrens eftersom vi dels har andra apotekskedjor runt om, dels har konkurrenter på nätet. För att vara det bästa apoteket, som ju också alla andra apotek vill, är det viktigt att jag som ledare kan entusiasmera mina medarbetare så att de känner sig motiverade. Och då är verkligen situationsanpassat ledarskap användbart. På kursen har vi också berört vikten av lokalt affärsmannaskap, att vi chefer ska kunna ta mer egna initiativ. Konkurrenssituationen ser olika ut på olika håll i landet – och som chef måste man anpassa sig till det som råder lokalt.

Relaterat material

Kronans satsar på ledarlyft för chefer

BOEL HALLDÉN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev