Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Massundersökningar minskade dödlighet av aortaaneurysm

Publicerad: 4 april 2005, 08:17

Mass-screening med ultraljud för att upptäcka bukaortaaneurysm kan minska mortaliteten av denna orsak bland män över 65 år. Det visar en dansk studie som publiceras i tidskriften British Medical Journal, BMJ.


I studien ingick 12 639 män från Viborg i Danmark födda åren 1921-33. Forskarna som arbetar vid fem olika sjukhus i området plockade ut deltagare i två olika omgångar där de undersöktes med ultraljud, eller fick ingå i en kontrollgrupp.

Totalt undersöktes 4 860 män och av dessa visade sig 191 ha ett bukaortaaneurysm. De som visade sig ha ett aneurysm större än fem centimeter fick genomgå ytterligare utredning för eventuell kirurgi och de som hade mindre aneurysm erbjöds fortlöpande årliga undersökningar.

Studien visar att under uppföljningperioden, som varade i 52 månader, genomgick den screenade gruppen 75 procent färre akuta kirurgiska ingrepp, jämfört med kontrollgruppen. Dödsfall orsakade av bukaortaaneurysm inträffade hos nio patienter i den screenade gruppen och hos 27 män i kontrollgruppen.

Forskarna beräknar att 352 män behövde genomgå screening för att ett liv skulle räddas, samt att den specifika mortaliteten minskade med 67 procent i den screenade gruppen.

De konstaterar med anledning av resultaten att mass-screening för bukaortaaneurysm bland män över 65 kan minska mortaliteten, och att denna effekt dessutom kan öka med tiden.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev