Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Massutbildning hjälp att avslöja spritproblem

Publicerad: 3 juni 2002, 10:57

Socialstyrelsen anser att sjukvården ska ta ett större ansvar för att förebygga svenska folkets alkoholproblem. I en skrivelse till regeringen föreslår Socialstyrelsen ett särskilt centrum som utbildar sjukvårdspersonal i att förebygga alkoholmissbruk.


Socialstyrelsen menar att ett särskilt resurscenter bör skapas, som ska fokusera enbart på att lära sjukvårdspersonal inom primärvård och företagshälsovård att förebygga alkoholmissbruk. Var centrumet bör ligga och precis hur verksamheten ska se ut, överlåter Socialstyrelsen till socialdepartementet att utreda, men kärnverksamheten ska vara att lära ut så kallad miniintervention. Miniintervention går ut på att läkare eller sjuksköterskor på ett systematiskt sätt frågar patienter om deras alkoholkonsumtion.  På så sätt fångar vårdpersonal upp dem som riskerar att utveckla ett missbruk och ger dem information och råd. Framför allt är det läkare och sjuksköterskor inom primärvården och företagshälsovården som ska lära sig metoden.  Vill utbilda stora personalgrupper  Enligt SBU-rapporten Behandling av alkohol- och narkotikaproblem, se Dagens Medicin nr 36/01, lyckas 30 procent av patienterna dra ned sin alkoholkonsumtion till riskfri nivå efter en miniintervention.  Bengt Wennermark, byrådirektör på Socialstyrelsen, menar att miniintervention varit känd länge, men att metoden hittills inte blivit en tillräckligt integrerad del av vårdpersonalens arbete.  - Vi hoppas att ett resurscenter ska fungera som en katalysator och få liv i den här verksamheten, säger Bengt Wennermark.  Han menar att både läkare och sjuksköterskor är kapabla att ta ett större ansvar för patienternas problem, både när det gäller alkohol och livsstil i övrigt.  - Förhoppningsvis ger utbildningen en säkerhet som också skapar en större lust att arbeta med de här frågorna.  Socialstyrelsen tänker sig dels korta utbildningar för breda personalgrupper i screening och rådgivning, dels mer ambitiösa kurser med syfte att förmedla mer avancerade motiverande tekniker. All utbildning ska vara frivillig.  - Det går inte att tvinga fram ett engagemang. Det gäller att stimulera personalen och se till att de eldsjälar som finns verkligen får utrymme, säger Bengt Wennermark.  Bakgrunden till Socialstyrelsens förslag är att riksdagen förra våren röstade igenom regeringens nationella handlingsplan för att förebygga alkoholskador. Totalt avsattes 450 miljoner kronor under en treårsperiod till projektet.  Ser ökat ansvar som logisk följd  Bengt Wennermark ser också ett ökat ansvar från sjukvårdens sida som en logisk följd av att lagstiftningen inom alkoholområdet är under förändring.  - Det är viktigt att sjukvården satsar på det här. Inte minst eftersom vi genom EU-anpassning och stopp för importmonopolet av alkohol håller på att förlora de klassiska svenska alkoholpolitiska redskapen: begränsning av tillgängligheten och kontroll på prisnivån.  Socialstyrelsens förslag har tagits fram i samarbete med Folkhälsoinstitutet och Arbetslivsinstitutet.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev