Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag10.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Mekanism pekar ut nikotin som möjlig orsak till cancer

Publicerad: 20 Januari 2003, 12:05

I dag anses nikotin inte vara cancerframkallande. Men i en studie som publicerats i Journal of Clinical Investigation visas att nikotin påverkar ett enzym som har en central roll i uppkomsten av tumörer. Detta fynd kan få betydelse även för patienter som använder nikotinersättning för att sluta röka.


AKT är ett enzym, närmare bestämt ett serin-treoninkinas, som är medverkar i flera viktiga processer i cellen, som glukosmetabolism och apoptos, programmerad celldöd. Tidigare försök har visat att AKT kan bidra till tumörbildning i flera olika slags vävnad. Tidigare har dock AKT inte kopplats samman med miljöorsakad tumörbildning, från exempelvis rökning.  NNK är en nitrosamin, som förekommer i tobaksrök och tidigare dokumenterats som cancerframkallande.  Forskare från bland annat National Cancer Institute, Bethesda, Maryland, USA, använde odlingar av epitelceller tagna från luftvägar hos ickerökande människor för att undersöka effekter orsakade av substanser från tobak. Cellerna utsattes för nikotin och NNK i mängder som förekommer hos aktiva rökare.  När NNK eller nikotin tillfördes aktiverades AKT inom några minuter. Effekten nådde en topp efter närmare en timme, men kunde kvarstå i flera timmar.  Vid analyser av prov från tio patienter med lungcancer hittades aktiverat AKT hos samtliga. Forskarna skriver att detta kan bero på att AKT spelar en roll genom hela processen fram till tumörbildning, men AKT kanske även behövs för att upprätthålla tumören. Oavsett vilket, anser de att AKT kan vara ett viktigt mål för utveckling av nya terapier av patienter som redan har icke-småcellig lungcancer.  Eftersom nikotin hade en effekt liknande den hos den starkt cancerogena NNK anser författarna att deras studie kan få betydelse även för personer som får i sig nikotin via läkemedel mot rökning. De doser som till exempel nikotinplåster ger är desamma som de hos en aktiv rökare och likvärdiga med dem som användes i den aktuella studien.  Visserligen finns inga belägg för att nikotin i sig skulle kunna orsaka cancer, men å andra sidan vet man lite om långtidseffekterna av nikotintillskott. Deras, och andras, forskning indikerar att nikotin orsakar förändringar i epitelceller i luftvägarna som kan vara förstadier i en tumörbildning.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev