Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Melatonin sänkte blodtrycket och förbättrade sömnen

Publicerad: 2 februari 2004, 09:28

Personer med högt blodtryck fick lägre blodtryck och djupare sömn efter tre veckors regelbunden behandling med melatonin en timme före sänggåendet.

Ämnen i artikeln:

Melatonin

Det har nyligen visats att den biologiska klockan, styrningen av dygnsrytmen, har en betydelse för regleringen av hjärt-kärlfunktionen.  För att studera om förbättrad funktion hos den biologiska klockan genom tillskott av melatonin påverkar blodtrycket, gjorde forskare från bland annat Netherlands Institute for Brain Research, Amsterdam, Nederländerna, en undersökning på 16 män med obehandlad essentiell hypertoni.  Melatonin är en hormonliknande kroppsegen substans som inverkar på sömnreglering och dygnsrytm. Bland annat används det ofta för att snabbare återställa dygnsrytmen vid så kallad jet-lag efter långflygningar.  Studien var randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad och av cross-over-design, det vill säga att studiedeltagarna var sina egna kontroller. Forskarna studerade effekten av 2,5 milligram melatonin som togs en timme före sänggåendet antingen en enstaka kväll eller varje kväll i tre veckor. Blodtrycket mättes kontinuerligt under 24 timmar.  En enstaka dos melatonin påverkade inte blodtrycket eller kvaliteten på försökspersonernas sömn. Men tre veckors upprepat melatoninintag sänkte det systoliska blodtrycket med 6 mmHg och det diastoliska med 4 mmHg. Pulsen påverkades inte. Skillnaden mellan det systoliska blodtrycket under natt respektive dag ökade med 15 procent, medan skillnaden i diastoliskt tryck ökade med 25 procent.  Även sömnen blev bättre efter tre veckors behandling med melatonin. Det fanns däremot inga statistiska samband mellan förbättringar av sömnen och förändringen av blodtrycket.  Forskarna menar att deras studie stöder tanken att kunskaper om och styrning av den biologiska klockan kan ge underlag för en ny inriktning på behandling av essentiell hypertoni. De konstaterar att upprepat intag av melatonin signifikant sänker blodtrycket under natten. Men de understryker att större studier krävs för att se vilka patienter med högt blodtryck som gynnas mest av melatonin.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev