Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Mer kan göras för att hindra strokeåterfall

Publicerad: 2 juli 2002, 09:45

Trots kunskaperna om vikten av att förebygga högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes och rökning för att förhindra att patienter åter drabbas av stroke, finns det mycket kvar att göra. Det anser en grupp kanadensiska forskare.


Forskarna, som bland annat arbetar vid University of Alberta, Edmonton, Kanada, utförde en studie för att undersöka hur riskfaktorer för återkommande stroke åtgärdades vid strokemottagningar i landet. Totalt ingick 119 patienter som hade drabbats av en stroke i studien.  Ett år efter det första mottagningsbesöket utvärderade forskarna vilken behandling patienterna hade fått när det gäller högt blodtryck, blodfetthalter, diabetessjukdom och rökning, samt i vilken grad patienterna hade förbättrats vad gäller dessa riskfaktorer. Totalt kom 112 patienter till återbesöket och medelåldern bland dessa var 65 år.  Studien visar att totalt 83 personer hade högt blodtryck, 92 hade höga blodfetter, 26 personer hade diabetessjukdom och 38 personer rökte vid återbesöket. Totalt 80 personer hade fler än en riskfaktor.  Vid studiens inledning fick 66 procent av studiedeltagarna med högt blodtryck korrekt behandling för detta. Motsvarande siffra för dem med höga blodfetter var 17 procent och bland diabetiker var siffran 23 procent.  När forskarna jämförde hur riskfaktorerna hade förändrats mellan besöken fann de att andelen som fick korrekt behandling för högt blodtryck hade ökat med 20 procentenheter, samt att motsvarande siffra bland dem som hade höga blodfetter ökade med 32 procentenheter mellan de båda mottagningsbesöken. Forskarna fann dock ingen signifikant förbättring när det gäller handläggning av diabetessjukdom, eller handläggning av de patienter som rökte.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev