Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Mer kortison till foster påverkade inte tillväxten

Publicerad: 20 september 2007, 08:56

Upprepad kortisonbehandling till foster påverkar inte barnens tillväxt på längre sikt enligt två studier. Barnens neurologiska utveckling tycks inte heller påverkas signifikant, men forskarna bakom den ena studien varnar för att risken för CP, cerebral pares, måste utredas närmare.


När ett barn riskerar att födas för tidigt får mamman kortison för att fostrets lungor ska mogna snabbare. Tidigare har det visats att upprepade kortisonkurer minskar risken för lungskador och annan allvarlig sjuklighet när barnen är nyfödda, jämfört med bara en behandlingsomgång. Men det har också funnits en osäkerhet om upprepad behandling påverkar barnens tillväxt och neurologiska utveckling på längre sikt.

Nu presenteras två studier i tidskriften New England Journal of Medicine, där barn har följts upp till tre års korrigerad ålder.

I den ena studien, som utförts av en forskargrupp knuten till universiteten i Adelaide, Australien, och i Auckland, Nya Zeeland, jämförs 521 barn som fått upprepade behandlingar kortison med 526 barn som fick en kortisonkur plus placebo. När barnen var två år fanns ingen skillnad mellan grupperna när det gällde kroppsstorlek, blodtryck, sjukvårdsbehov, lungsjuklighet eller resultat på olika beteendeskalor. Dock var det vanligare med koncentrationssvårigheter bland barnen som fått fler behandlingar.

Forskarnas slutsats är ändå att flera kortisonbehandlingar minskar risken för sjuklighet i neonatalperioden, utan att öka risken för allvarliga neurologiska handikapp eller minskad tillväxt.

Forskarna bakom den andra studien, som utförts vid flera amerikanska universitetskliniker, är mer försiktiga i sina slutsatser. Deras resultat visar inte heller några signifikanta skillnader i tillväxt eller utveckling vid två till tre års ålder. Dock var det fler barn i gruppen som fick flera kortisonbehandlingar som drabbats av CP. Även om skillnaden inte var statistiskt signifikant anser forskarna att detta är bekymmersamt och måste utredas närmare.

I en ledarkommentar i tidskriften skriver Alan D Stiles, University of North Carolina i USA, att man i avvaktan på ytterligare resultat bör ge låga doser kortison om man bestämmer sig för att ge fler behandlingsomgångar. Föräldrar måste också informeras om de begränsade data som finns om de långsiktiga följderna, anser han.

New England Journal of Medicine 2007; 357: 1179-1189, 1190-1198, och 1248-50.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News