Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Mer lugnande till lågutbildade kvinnor

Publicerad: 3 februari 2014, 12:04

Lågutbildade kvinnor använder nära tre gånger mer lugnande läkemedel och sömnmedel än högutbildade.


Socialstyrelsen har tittat på användningen av bensodiazepiner och liknande läkemedel som är godkända för kortvarig behandling av ångesttillstånd och sömnstörningar. Läkemedlen är beroendeframkallande och kan ge biverkningar.

– Det som är oroväckande är att medicinerna skrivs ut för regelbunden användning, säger Birgitta Lindelius, utredare vid Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Det finns också en tydlig skillnad när det gäller oro och ångest sett till utbildningsnivå.

Utbildningsnivån spelar roll även för männen när det gäller användning av lugnande läkemedel och sömnmedel, men för kvinnorna är sambandet starkare.

Socialstyrelsen har tittat närmare på flera områden för att belysa skillnader i vård och omsorg i lägesrapporten ”Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst”. Detta mot bakgrund av att skillnaderna i hälsa ökar i landet, trots att hälso- och sjukvården ska vara jämlik.

Dödligheten ökar också med lägre utbildningsnivå. I åldersgruppen 35–65 år är dödligheten generellt sett högre för män än för kvinnor. Men kvinnor som enbart har förgymnasial utbildning har ändå högre dödlighet än män med högre utbildning.

Cancerdödligheten är 70 procent högre bland män med grundskoleutbildning jämfört med hos män med eftergymnasial utbildning. Och två gånger högre när det gäller hjärtsjukdomar.

Utvärderingen av cancervården visar också att det finns stora skillnader mellan regioner och landsting. Socialstyrelsen anser att landstingen bör öka andelen män som skelettundersöks vid prostatacancer med ”hög risk” samt öka övervakningen vid prostatacancer med ”låg risk”.

CHARLOTTA KJELLBERG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev