onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Mer medicin granskas

Publicerad: 17 november 2010, 15:46

TLV ska hjälpa landstingen att bedöma hur kostnadseffektiva slutenvårdens läkemedel är.

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Hittills har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, bara granskat de läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen. Men myndigheten har just fått ett nytt uppdrag av regeringen: att även göra hälsoekonomiska bedömningar av de så kallade rekvisitionsläkemedlen som används inom slutenvården.

– Resurserna är ju begränsade och det vi brukar säga om öppenvårdsläkemedel gäller även de här läkemedlen: det handlar om att skapa mesta möjliga hälsa för de pengar som går till läkemedel, säger Thord Redman som är utredare på TLV och ansvarar för den nya verksamheten i inledningsskedet.

TLV kommer att titta på vilken effekt läkemedlen har och väga detta mot kostnaden.

– I likhet med hur vi behandlar öppenvårdsläkemedel har vi även här att titta på förändring av patienternas livskvalitet och påverkan på dödlighet, beroende på vad det är för läkemedel, säger Thord Redman.

Det betyder högre krav på läkemedelsbolagen än i dag. De kan behöva göra nya studier för att ta fram de fakta som TLV vill se. Men eftersom liknande krav finns för läkemedel inom slutenvården i flera andra länder tror Thord Redman att uppgifterna ofta redan finns inom koncernerna.

– Läkemedelsindustrins branschorganisation Lif har ju också efterlyst att en sådan här verksamhet kommer igång, de är väldigt positiva, säger han.

Tanken är att landstingen ska kunna använda TLV:s hälsoekonomiska bedömningar när de upphandlar läkemedel. ”Magra kunskapsunderlag från läkemedelsbolagen och bristande hälsoekonomisk kompetens i landstingen gör det enligt TLV svårt för sjukvårdshuvudmännen att bedöma nya rekvisitionsläkemedels kostnadseffektivitet”, konstaterar regeringen i sitt beslut.

Finns det anledning att tro att det används dyra läkemedel i onödan inom slutenvården?

– Det kan inte uteslutas i alla fall, och det är viktigt att landstingen får ett bättre underlag, säger Thord Redman.

TLV kommer inte att lämna några rekommendationer till landstingen om vilka läkemedel som är mest prisvärda.

– Vi kommer bara att bidra med kunskapsunderlag, det här är ju beslut som tas av landstingen, säger Thord Redman.

Det är också landstingen som ska komma med önskemål om vilka läkemedel de vill ha granskade. Regeringen skjuter till pengar till TLV för verksamheten, som bedömer att mellan fem och tio läkemedel om året kan granskas.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev