Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Mer pengar till vård ett av fackens valkrav

Publicerad: 17 juni 2002, 12:05

Bättre arbetsvillkor för den offentliganställda vårdpersonalen, ett slopat apoteksmonopol och större satsningar på äldreomsorgen. Det är några av frågorna som vårdsektorns fackförbund driver inför valet i höst.


Valet börjar närma sig och det är dags för hälso- och sjukvårdens opinionsbildare att positionera sig. Sjukvårdsfrågorna ser ut att ta stor plats i valrörelsen, vilket ger de vårdanställdas företrädare stora möjligheter att påverka debatten.  Inget av fackförbunden vill dock öppet ge sitt stöd åt vare sig det ena eller det andra regeringsalternativet. Samtliga fack betonar att de är partipolitiskt obundna och hävdar att de jobbar på bred front för att få gehör för sina frågor - men en genomgång av förbundens viktigaste frågor ger ändå en fingervisning om var de befinner sig på den politiska kartan.  Arbetarrörelsens traditionella frågor drivs i första hand av Svenska kommunalarbetareförbundet, som bland annat organiserar undersköterskor och vårdbiträden. Högst upp på Kommunals agenda står en satsning på äldreomsorgen, liksom bättre arbetsmiljö för de offentliganställda och en sänkning av andelen ofrivilligt deltidsarbetande. Heltid ska vara en rättighet, menar Kommunal - deltid en möjlighet.  Vill ha rehabiliteringsförsäkring  Sveriges farmacevtförbund säger sig inte bedriva någon specifik opinionsbildning inför valet, men har sedan 1998 förespråkat ett avskaffande av apoteksmonopolet - vilket är en borgerlig valfråga.  - Vi upplever att det statliga apoteksmonopolets dagar är förbi, säger Lennart Axelsson, ordförande i Sveriges farmacevtförbund.  - Vi vill att apoteken ska finnas där kunderna finns, och för att kunna det måste vi integrera deras verksamhet med andra verksamheter. Idag har vi alldeles för låg tillgänglighet till apoteken i Sverige.  Övriga fackförbund är mer tydligt allmänpolitiska. Legitimerade sjukgymnasters riksförbund vill till exempel införa en rehabiliteringsförsäkring, där passiv sjukersättning ska omvandlas till aktiva rehabiliteringsinsatser - något som samtliga borgerliga partier motionerat om under våren och som regeringen lovat återkomma till i samband med höstens budget.   Regeringen har också givit Riksförsäkringsverket och Arbetsmarknadsstyrelsen i uppdrag att förnya den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och genomföra en pilotverksamhet, där försäkringskassan och arbetsförmedlingen får en mer samordnad organisation.  Vårdförbundet vill i första hand utveckla och förstärka tillgängligheten och kvaliteten i vården, framför allt i den kommunala äldreomsorgen. Sveriges läkarförbund vill satsa 30 miljarder kronor extra på sjukvården, bland annat för att kunna ge mer tid till varje patient.  Läkarförbundet tror på stöd  - Som jag upplever det har vi en bred politisk enighet kring den frågan. Många ställer sig bakom vårt krav och inser behovet av mer pengar till hälso- och sjukvården - det som skiljer de olika parterna åt är i vilken takt man menar att de här extra resurserna ska skjutas till, säger Elisabeth Frostell, informationschef på Sveriges läkarförbund.  Var Läkarförbundet kommer att få störst stöd för sina krav, vill Elisabeth Frostell dock inte spekulera i.  - Det vore bara dumt. Men vi känner att vi har ett stort stöd, det är helt klart, säger hon.

Annica Lundbäck

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev