Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Mer samordning av kvalitetsregister

Publicerad: 19 maj 2017, 13:04

Bild: Thinkstock

Arbetet med de nationella kvalitetsregistern ska samordnas mer. Samtidigt får registren minskade anslag under 2018.


Ämnen i artikeln:

SKR

Jönköpings hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig har lett en projektgrupp som har tagit fram förslag om de nationella kvalitetsregistrens framtid. När gruppen nu har presenterat sina förslag står det klart att de vill se en ökad samordning av registren. De föreslår att registren ska få en ledningsgrupp med representanter från staten, huvudmännen, Sveriges Kommuner och Landsting och professionerna. De föreslår också en samverkansgrupp som ska ge stöd till det nationella gemensamma arbetet med kvalitetsregister. Denna grupp ska enligt förslaget ledas av en kvalitetsregistersamordnare.

Projektgruppen tar också upp de olika rollerna för de nationella kvalitetsregistren och de regionala registercentrum organisationerna. Gruppen föreslår att de nationella kvalitetsregistren ska identifiera, definiera, samla in och analysera data. De regionala organisationerna ska ansvara för infrastruktur genom registerplattformar och stöd för nationella integrationslösningar på it-området och presentationsformer.

När det gäller finansieringen av registren föreslår projektgruppen en fortsatt delad finansiering mellan staten och sjukvårdshuvudmännen. Men de föreslår att statens medel i första hand ska gå till att finansiera infrastruktur och forskning medan huvudmännens medel ska gå till kunskapsutveckling och utveckling av registrens innehåll.

Projektgruppen konstaterar att de medel som huvudmännen och staten i dag har avsatt för 2018 innebär en minskning av medel från drygt 251 miljoner kronor för 2017 till 200 miljoner kronor för 2018. Förslaget från projektgruppen är att samverkansgruppen för kvalitetsregister tillsätts sommaren 2017 och får i uppdrag att fördela medel till kvalitetsregistren för 2018.

Enligt förslaget ska det ställas hårdare krav på att få ta del av de nationella medlen för kvalitetsregistren. Projektgruppen skriver att de räknar med att 10-15 kvalitetsregister inte kommer att nå upp till de nya hårdare kraven och därmed inte få ta del av medel för 2018. För att effektivisera kvalitetsregistrens arbete kan det också bli aktuellt att slå ihop vissa register.

SAMUEL ÅSGÅRD

Ämnen i artikeln:

SKR

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev