Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Mer tid och ökad utbildning kan minska sjukskrivningar

Publicerad: 10 juli 2002, 14:43

Alla inblandade parter måste samarbeta bättre för att den höga sjukfrånvaron i Sverige ska kunna åtgärdas. Det anser Läkarförbundet, som också vill ha mer tid till patient-läkarmötet och ökad utbildning av läkare inom försäkringsmedicin.


Sjukfrånvaron har ökat kraftigt de senaste åren i Sverige och idag är 14 procent av den arbetsföra befolkningen sjukskriven. Vissa menar att det beror på förändrade sjukskrivningsmönster från läkarnas sida.  - Det har därför föreslagits från bland annat Riksförsäkringsverket att läkarnas förskrivningsrätt skall begränsas. Endast företagsläkare skulle kunna sjukskriva längre perioder. Men detta är inte praktiskt genomförbart, säger Kåre Jansson, utredningschef på Sveriges läkarförbund.  Vid läkarförbundet anser man att den ökade sjukfrånvaron beror på många faktorer. Därför måste alla berörda parter, såsom Försäkringskassan, sjukvården, företagshälsovården och arbetsgivaren ta ökat ansvar och börja samarbeta mer.  - Tillsammans kan inblandade parter informera om riskerna med att vara långtidssjukskriven, och på så vis påverka individens attityd, säger Kåre Jansson.  Kåre Jansson poängterar också att en förutsättning för att sjukintygsskrivandet ska förbättras är att läkaren har tillräckligt med tid vid mötet med patienten:  - Det tar tid att tala med patienten om värdet av att vara kvar på arbetsplatsen. Om andra patienter väntar, kan det kännas enklast att sjukskriva.  Läkarförbundet stödjer även satsningar på forskning inom försäkringsmedicin och på ökad utbildning av läkare inom området. Kåre Jansson menar att det behövs mer kunskap om vad långtidssjukskrivningar leder till.  - Kunskapen måste sedan föras vidare till läkarkåren. Universiteten bör satsa på försäkringsmedicinsk utbildning på läkarprogrammet och Landstingen måste satsa mer på vidareutbildning av läkare under specialistutbildningen.  Läkarförbundet föreslår också att arbetsgivare som tidigt upprättar en rehabiliteringsplan och tidigt påbörjar rehabilitering ska premieras ekonomiskt.

Cecilia Odlind

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev