Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Merparten utländska läkare fortsätter att jobba i Sverige

Publicerad: 31 januari 2006, 14:22

De flesta utländska läkare kommer till Sverige för att stanna en längre tid, visar en rapport från Socialstyrelsen till regeringen. Av 3 459 som hade fått legitimation i Sverige 1995 eller senare var 2 459 sysselsatta inom svensk sjukvård år 2003.


Antalet läkare som flyttar över landsgränserna har ökat kraftigt det senaste decenniet. Socialstyrelsen har nu tagit fram verktyg för att följa migrationen. Mellan 1994 och 2003 beviljades cirka 5 200 personer med utländsk läkarexamen svensk legitimation. Av dessa har 3 459 svenskt personnummer registrerat i Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal. Det är därmed möjligt att statistiskt följa dem. Vid en mätning i november 2003 jobbade knappt 73 procent inom svensk vård.

Läkare med utländsk examen finns över hela landet, men flest finns i sydöstra sjukvårdsregionen. Få är äldre än 45 år. Flertalet är mellan 30 och 40 år.

- De flesta kommer från tredje land, antingen genom arbetsmarknadspolitiska överenskommelser eller som flyktingar. Då kan vi också förvänta oss någon form av varaktighet, säger Johan Frisack, utredare vid Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning.

Med "tredje land" avses andra länder än länder inom EU/EES och Schweiz.

Av dem som har valt att stanna i Sverige hade bara 890 personer specialistbevis år 2003. 650 av dessa specialistbevis bedöms vara utländska.

- Man söker sig uppenbarligen till Sverige för att göra sin ST-tjänst. Det kan också vara så att man inte fått sin utländska specialistutbildning verifierad, säger Johan Frisack.

Men det finns områden där de utländska specialisterna är många procentuellt sett. Rättsmedicin, klinisk patologi och neurokirurgi är sådana områden.

- Det finns speciella regler för läkare som inte har patientkontakt. De behöver inte som i vanliga fall bevisa att de har grundläggande kunskaper i svenska språket.

Inom exempelvis klinisk patologi har 19 personer, 18 procent, utländsk examen.

Ser läkarimport som samvetsfråga  På Länssjukhuset i Kalmar och inom primärvården i Kalmar län arbetar 19 polska läkare. En av dem är neurologen Piotr Kobylanski. Han flyttade till Sverige i juni 2004 och fick snabbt svensk legitimation.

- Jag och min hustru, som också är läkare, var nyfikna på att jobba i Sverige. Jag var färdig med specialisttjänstgöringen i Polen men hann inte bli klar med examen i neurologi innan jag åkte hit. Jag fick min specialistkompetens i april förra året här i Sverige, säger Piotr Kobylanski.

I Kalmar fortsätter rekryteringen av polska läkare. Johan Frisack är inte odelat positiv. Det är en samvetsfråga, anser han.

- Det blir ett nollsummespel där någon måste utbilda för många läkare annars kommer det att bli ett glapp mellan tillgång och efterfrågan någon annanstans i världen.

Johan Frisack tycker att det är roligt att se att många läkare stannar.

- Men att förlita sig på migrationen är ett riskabelt sätt att försäkra sig om att man har en god tillgång till läkare, säger han.

Elinor Torp

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev