Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Metabola syndromet ökade mortalitet hos européer

Publicerad: 25 maj 2004, 07:11

Både män och kvinnor med metabolt syndrom hade en ökad risk att dö inom nio år. Det framgår av en studie från elva europeiska länder som publicerats i tidskriften Archives of Internal Medicine.


Personer med så kallat metabolt syndrom har ökad risk för sjukdomar som typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Men lite är känt om de direkta sambanden mellan metabolt syndrom och risken att dö inom en viss tidsperiod.  Forskare från Folkhälsoinstitutet KTL, Helsingfors, Finland, har gjort en analys av data från elva europeiska studier som totalt omfattade 6 156 män och 5 356 kvinnor i åldrarna 30-89 år. De hade inte diabetes och följdes i 8,8 år.  En modifierad variant av Världhälsoorganisationen WHO:s definition av det metabola syndromet användes i studien. Studiedeltagare ansågs ha metabolt syndom om de hade förhöjda insulinnivåer samt minst två av följande faktorer: fetma, högt blodtryck, förhöjda kolesterolvärden och försämrad glukoskontroll. Risken att dö i hjärt-kärlsjukdom och av samtliga orsaker under uppföljningstiden beräknades.  Den åldersstandardiserade förekomsten av metabolt syndrom var något högre hos män; 15,7 procent jämfört med 14,2 procent av kvinnorna. Under uppföljningstiden inträffade 1 119 dödsfall, varav 432 i hjärt-kärlsjukdom.  Totalt fanns en 44 procent högre risk att dö under studiens gång för män med metabolt syndrom jämfört med dem utan syndromet. För död i hjärt-kärlsjukdom var risken 2,3 gånger. Metabolt syndrom innebar att kvinnorna totalt sett hade 38 procent högre risk att dö under studien, medan risken för hjärt-kärldöd ökade 2,8 gånger. Siffrorna är justerade för ålder, halten blodkolesterol och eventuell rökning.  Européer som inte har diabetes, men metabolt syndrom har alltså ökad risk att dö, inte minst i hjärt-kärlsjukdom. 15 procent av befolkningen utan diabetes har metabolt syndrom, konstaterar forskarna.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev