Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Miljöpartiets politiker säger nej till sjukhusförsäljning

Publicerad: 31 mars 2003, 11:59

Miljöpartiets landstingspolitiker underkänner förslaget om att läns- och länsdelssjukhus ska kunna säljas ut till vinstsyftande företag. Även mp:s ledamot i socialutskottet, Kerstin-Maria Stalin, säger nej till en sådan öppning.


Regeringens särskilda utredare, riksdagsledamot Pär Axel Sahlberg (s), presenterade den 5 mars utredningen om vad som ska ersätta den tillfälliga stopplagen om förbud mot utförsäljning av akutsjukhus - den lag som mp:s riksdagsgrupp i höstas vägrade att förlänga.  Utredarens förslag innebär att de 65 läns- och länsdelssjukhusen kan läggas ut på privata aktörer. Men den samordnade och högspecialiserade vård som i huvudsak bedrivs vid universitetssjukhusen får inte överlåtas. Samtidigt förbjuds även privata akutsjukhus att ta emot försäkringspatienter, se även Dagens Medicin nr 9/03.  Vid ett möte med mp:s landstingspolitiker förra helgen redogjorde utredningens huvudsekreterare Ola Johansson för utredningens avsikt att med dessa förslag finna en blocköverskridande majoritet för ett långsiktigt beslut om sjukvårdens framtida struktur.  Självstyret inget tungt argument  Men de närvarande mp-politikerna lät sig inte övertygas av dessa argument. En övervägande majoritet sade vid en intern omröstning nej till att öppna för privata aktörer på akutsjukhus utanför universitetssjukhusen.  Landstingspolitikerna hänvisar till mp:s partiprogram. Där står det: "För att garantera en någorlunda likartad och rättvis vårdstruktur i hela landet är miljöpartiet emot försäljning och privatisering av sjukhus."  - Vi ser en fara för ett scenario där några få börsföretag lägger under sig läns- och länsdelssjukhusen. Det ger inte någon mångfald, säger Thomas Nihlén, sammankallande för mp:s gruppledare i landstingen.  När partiets ledning argumenterat mot en nationell stopplag för akutsjukhusen har den hänvisat till det kommunala självstyret.  - Vi betackar oss för den typen av självstyre. Självstyret står inte över alla andra värden. För oss är det viktigare att värna en likvärdig sjukvård med demokratisk insyn över hela landet, säger Anders Lindeberg, gruppledare för mp i Landstingsförbundet.  Landstingspolitikernas budskap skickas nu upp till partiledningen, som är splittrad i frågan. Språkröret Peter Eriksson, som är en av partiets starkaste förespråkare för självstyre, välkomnade i de första kommentarerna utredningens förslag om att en ny stopplag ska gälla enbart vid universitetssjukhusen.  Bara kd är positivt till stopplag  Kerstin-Maria Stalin, mp:s ledamot i socialutskottet, säger att hon "lutar åt" att vinstsyftande företag även i fortsättningen bör förbjudas att ta över akutsjukhus.  Hittills är det bara kd:s representant i socialutskottet som stöder förslaget om en ny stopplag för den högspecialiserade vården.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev