Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Mindre jourtid på gång för läkarna i Stockholm

Publicerad: 25 april 2006, 13:07

Stockholms läns landsting ser ut att följa efter Skåne och Västra Götaland, som slopar jouren på vardagar. Det innebär mer schemaläggning - och mindre jourtid.


- Våra riktlinjer är i princip utsedda. Vi skiljer oss bara på en punkt från Region Skåne och det är den som handlar om maxtiden för ett tjänstgöringspass. Vi har inte bestämt hur det blir med arbetspassens maxtid än, säger Göran Stiernstedt, biträdande landstingsdirektör i Stockholms läns landsting.

Det innebär att också Stockholm lutar åt att jour enbart ska förläggas mellan klockan 21.00-07.00 vardagar, och mellan 21.00 fredag till 07.00 måndag. - I dag kan jour förläggas även under dagtid. Dessutom kommer dygnsvilan, i enlighet med EU:s arbetstidsregler, att bli elva timmar.

I Stockholm har verksamheterna fått i uppdrag att göra en översyn av läkarnas arbetstidsförläggning och föreslå arbetstidsmodeller, som ligger i linje med EU:s arbetstidsregler. Redovisningen i december ledde dock inte till några förslag eller beslut.

- Det här är inte helt lätt. Jag är själv läkare och vet att det här är en gammal symbolfråga. Det handlar om att läkarna själva vill bestämma över arbetstiderna, säger Göran Stiernstedt.

Översynen av arbetstiderna fortsätter under våren, och till hösten räknar landstinget med att de nya arbetstiderna kan börja gälla.

En oro för att förlora pengar  Lars Dahlberg (s) är personallandstingsråd i Stockholm. Han påpekar att det också finns olika intressen i frågan om läkarnas arbetstider.

- Det finns väl en oro att man ska förlora pengar. Många läkare har fördelar av det nuvarande systemet, antingen i form av ekonomisk ersättning eller kompensationsledighet, säger Lars Dahlberg.

Därför menar han att en kärnfråga är hur Stockholm ska genomföra förändringar på ett sätt som skyddar enskilda individer, så att inte villkoren förändras drastiskt.

Kan det bli stora skillnader jämfört med de nya riktlinjerna i Region Skåne?

- Nej, jag tror inte att det är så stora skillnader mellan vare sig Skåne, Västra Götaland eller Stockholm. Vi har i hög grad likartade verksamhetsförutsättningar.

Vad gäller maxtiden på arbetspassens längd påpekar han att utgångspunkten är elva timmar dygnsvila. Region Skåne har som riktlinje att maxtiden på arbetspassen ska vara 13 timmar - något som har lett till stora protester i hela Skåne, se Dagens Medicin nr 10/06. Men 13 timmar som maxgräns låter inte helt ologiskt, anser Lars Dahlberg.

- För långa arbetspass kan för läkare innebära att man inte har tillräckligt hög säkerhet när man utför sina uppgifter. Däremot är jag osäker på att vi kommer att ha en lika strikt hållning i frågan som Region Skåne, säger han.

Han uttrycker också en oro för att hamna i tidsnöd, eftersom EU:s arbetstidsregler börjar gälla den 1 januari 2007.

- Det borde läkarföreningen ha i åtanke. Man kan inte hålla på med taktiska manövrar för att dra ut på tiden. Vi måste ha tid för korrigeringar, säger han.

Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening, är besviken på att arbetsgivaren berättar om sina planer för media medan diskussionerna med facket fortfarande pågår. Enligt honom borde diskussionen om jouren föras inom den partsgemensamma översynsgruppen. Men han säger att läkarföreningen anser att det nuvarande jour- och beredskapssystemet är flexibelt och tillgodoser kraven på en god arbetsmiljö.

- Man kan göra anpassningar men man behöver inte byta schemaläggningssystem. Det är vår huvudlinje.

Sara Johansson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev