Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Mindre könsskillnader i risk för lungcancer

Publicerad: 2 mars 2005, 10:31

Skillnaderna minskar i risk för lungcancer mellan män och kvinnor, enligt en stor amerikansk studie. Medan insjuknandet minskar bland männen, ligger det kvar på samma nivå bland kvinnorna.


Lungcancer har traditionellt setts som en sjukdom som drabbar manliga rökare. Men bland kvinnor blir det nu ett större problem för varje år, och könsskillnaderna kan vara utjämnade om 10-15 år, hävdar en forskargrupp verksam vid University of Michigan Medical Center och Wayne State Universisty i USA.

De analyserade data från åren 1975 till 1999 om drygt 80 000 kvinnor och nästan 150 000 män. Incidensen nådde en topp 1984, då 72,5 av 100 000 män insjuknade och minskade fram till 1991 till 47 per 100 000 män. Under samma period ökade insjuknandet hos kvinnor till 33,1 per 100 000 kvinnor. Därefter har insjuknandet för kvinnor legat mellan 30,2 och 32,3 per 100 000 kvinnor. Incidensratio för män respektive kvinnor var alltså 3,56:1 år 1975 och 1,5:1 år 1999.

Medianåldern för insjuknandet var 66 år för båda könen. Kvinnor utgjorde 40,9 procent av patienterna som var yngre än 50 år men bara 35,4 procent av dem över 50, vilket återspeglar kvinnornas rökvanor.

Resultaten tyder på att kvinnor och män påverkas olika av tobaksrök, de fick nämligen olika typer av lungcancer. Nästan hälften av kvinnorna fick adenocarcinom, medan skivepitelcancer var vanligast bland män.

Kvinnorna hade större chans att överleva i alla stadier av sjukdomen. Femårsöverlevnaden var 12,1 procent högre för kvinnor åren 1975-1987 och 6,5 procent högre 1988-1999. Forskarna tror att männens sämre chanser kan bero på att de hade fler andra sjukdomar som hjärtsjukdom och emfysem. Bortsett från sjukdomens stadium var manligt kön den faktor som hade mest negativ inverkan på överlevnaden.

Men eftersom lungcancer numera är den ledande orsaken till cancerrelaterad dödlighet för kvinnor i USA, anser forskarna att det behövs mer fokus på kvinnor som riskerar att utveckla lungcancer.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev