Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Ministern ger inget stöd till läkarna i chefsfrågan

Publicerad: 7 februari 2006, 13:41

Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson (s) anser inte att läkare är mer lämpade att vara chefer ivården än andra professioner.


- Det vore olyckligt om man generellt sade att en viss yrkesgrupp alltid är bättre eller alltid ska värderas högre än någon annan, säger hon.

Ylva Johansson har nu för första gången yttrat sig i den infekterade debatten mellan Läkarförbundet och Vårdförbundet om vilken yrkesgrupp som bör vara chef i sjukvården. De läkare som hade hoppats på stöd från vård- och äldreomsorgsministern kan känna sig besvikna.

- Jag tror att det är en återvändsgränd att tro att det bara finns en yrkesgrupp eller bara vissa yrkesgrupper som skulle kunna vara lämpliga chefer i sjukvården, säger Ylva Johansson.

Hon anser att en bakgrund inom vården är i det närmaste nödvändigt för att kunna fungera som chef där. Men att rangordna olika vårdprofessioners lämplighet tycker Ylva Johansson inte är rimligt. Hon förespråkar en samlad individuell bedömning där bland annat yrkeskompetensen, ledaregenskaper och personliga egenskaper vägs samman.

Naturligt med personalansvar  Debatten om chefskapet i sjukvården startades av Sjukhusläkarföreningen som krävde att Läkarförbundet skulle bli tydligare med att chefer ska ha en bakgrund som läkare, se Dagens Medicin nr 48/05. Läkarförbundets ordförande, Eva Nilsson Bågenholm, avvisade först Sjukhusläkarföreningens hårdare linje. Men efter att frågan hade behandlats i förbundets centralstyrelse slogs det i en ledare i Läkartidningen nr 50-52/05 fast att med läkarens medicinska kunskaper och medicinska ansvar följer också naturligt att läkaren bör ha ekonomi- och personalansvar.

Bör läkarnas utbildning väga tyngre än exempelvis sjuksköterskors eller sjukgymnasters vid chefstillsättningar?

- Nej, det går inte att säga det kollektivt, utan du måste göra en individuell bedömning utifrån varje persons hela kompetens, säger Ylva Johansson.

Gör läkarnas medicinska profession dem mer lämpliga att vara chefer?

- Medicinsk profession är självklart en tung och viktig kompetens för en chef. Men att generellt säga att läkare är bättre chefer än andra professioner, nej jag tror inte att man kan göra den generella bedömningen utan det måste bedömas individuellt.

Läkarna förlorar dominansen  Sedan 1997, då det blev möjligt också för andra än läkare att vara verksamhetschefer, har läkarna successivt förlorat sin dominerande roll som chefer. En enkät som Dagens Medicin gjorde till primärvården i samtliga landsting hösten 2004 visade att 46 procent av verksamhetscheferna var läkare, 43 procent var sjuksköterskor och resten tillhörde andra yrkesgrupper, se nr 45/04.

Tidningen Dagens Samhälle rapporterade i höstas om en liknande undersökning som visade att 27 procent av samtliga verksamhetschefer inom sjukvården är sjuksköterskor och 58 procent läkare.

Hur påverkas sjukvården av att andelen chefer som har läkarbakgrund minskar?

- Det går inte att dra någon generell slutsats av det. Det går inte att säga att en yrkesgrupp är bättre än någon annan eller att det blir en generell förändring av detta, säger Ylva Johansson.

Hon tror att det finns en mängd orsaker till att allt färre läkare väljer att arbeta som chefer. Det hon främst reflekterat över är att läkarnas utbildning kanske inte på samma sätt som utbildningar för exempelvis sjuksköterskor tar upp frågor om helhetsperspektiv på sjukvården och vården som system.

- Kanske borde vi ha mer av detta i läkarutbildningen, för ett chefskap handlar ju mycket om detta med sjukvården som organisation och vilka förändringar som blir nödvändiga och hur man ska driva dem, säger Ylva Johansson.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News