Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Ministern har laddat klart

Publicerad: 24 juni 2015, 04:00

Maktlistans etta Gabriel Wikström (S), har fått kritik för att vara passiv. Men nu smider han på skarpa förslag. Och öppnar för att låta staten ta makten över ST-blocken.


Nyligen presenterades direktiven för kommissionen för jämlik hälsa. Det är ett prestigeprojekt för regeringen som sjukvårds­minister Gabriel Wikström ansvarar för. När Dagens Medicin möter honom berättar han om den positiva responsen från sjukvården om kommissionen.

– Egentligen är det inte förvånande att den största entusiasmen kring det här arbetet har kommit från vårdens professioner. Det beror både på att man sitter på oerhört mycket kunskap om hur problematiken ser ut i praktiken och att man får ta konsekvenserna av att vi har en hälsa som är ojämlikt fördelad i befolkningen.

En mindre positiv nyhet som Gabriel Wikström också fått uppmärksamhet kring de senaste veckorna är kritiken från riksdagens konstitutions­utskott, KU, om hanteringen av förslaget att avskaffa det obligatoriska vårdvalet i primärvården. Regeringen fick kritik för att förslaget inte lämnades till lagrådet och för att remissinstanserna fick för kort tid på sig.

Har ni lärt er något av kritiken från KU?

– Det är viktigt att helga de beredningsrutiner som finns i regeringskansliet. Inte minst för att remissinstanser ska få god tid att tycka till så att alla får vara med och känna att de har fått ge sina synpunkter. Det här var ju en lite speciell situation eftersom det var precis efter ett regeringsskifte och vi upplevde att det var bråttom att göra de här förändringarna. Men i normalfallet ska ju beredningsrutinerna följas.

Oppositionen har anklagat Gabriel Wikström för att vara passiv och lägga för få propositioner på sjukvårdsområdet. En kritik han inte förstår. Han säger att han inte vill att staten ska vara ”inne och peta i landstingens ansvarsområde” utan i första hand ägna sig åt strategiska områden som kompetensförsörjning och e-hälsa.

– Det här är inte nödvändigtvis frågor där det första man gör är att lägga en proposition. Utan här handlar det om att samla relevanta aktörer och göra olika typer utav åtgärder.

Men samtidigt säger han sig vara redo att lägga skarpa lagförslag på sjukvårdsområdet i riksdagen när det behövs.

– Både när det gäller folkhälsa och sjukvård tror jag att det finns goda möjligheter att få en bred uppslutning kring flera frågor. När det handlar om alltifrån hur vi ska jobba mot psykisk ohälsa till vikten av att ställa om till en mer patientcentrerad vård.

Han pekar ut tre av de fyra allianspartierna som tänkbara samarbetspartners i dessa frågor.

– Inte minst Folkpartiet står oss nära i många sjukvårdsfrågor, men det gäller också Centerpartiet och jag tror att vi säkert kan hitta en del uppgörelser med Moderaterna också.

Ett annat område där han överväger förslag är ansvaret för fördelningen av ST-blocken. Gabriel Wikström funderar på att låta staten ta ansvar för att specialister utbildas inom de områden som sjukvården har störst behov av.

– I frågan om hur ST-blocken läggs ut och vad det är för former av ST-läkare som utbildas har staten tidigare via Socialstyrelsen haft en tydligare roll än vad man har i dag, säger Gabriel Wikström och slår fast att han är redo att inleda samtal som kan leda till att staten får mer makt över ST-blocken.

Vad kan vi förvänta oss på sjukvårdsområdet i höstbudgeten?

– Vi tar upp tråden från i höstas kring den ­budgeten som föll med professionsmiljarden. Sen är det inte säkert att det exakt blir en professionsmiljard eller att den heter på det sättet. Men det handlar om pengar som ska gå till att underlätta för att ta till vara professionens kompetens i högre utsträckning.

Han lovar att en del av pengarna ska gå till att minska vårdpersonalens administrationsbörda.

– Dels kan det vara så att man sätter in mer administrativa resurser, att man i högre grad har assistenter eller liknande som kan avlasta. Det kan också handla om att man kan jobba smartare och att en del av pengarna kan användas för att främja det arbete med e-hälsa som vi har aviserat.

Kommer det att finnas några direktiv om vad pengarna får användas till?

– Vi vill gå bort ifrån de rena prestationsbaserade medlen därför att vi ser att de riskerar att leda fel. Därmed inte sagt att det kommer att vara helt kriteriefritt utan vi behöver hitta kriterier i överenskommelse med landstingen för att vi också ska kunna ha mätpunkter och se att pengarna används på ett bra sätt.

På frågan om vilken makt han har över svensk sjukvård svarar Gabriel Wikström att mycket av makten han har är indirekt. Makt som handlar om att samtala med olika aktörer och sluta överenskommelser.

– Hur man värderar en sådan makt kan man alltid ha en diskussion om men jag upplever att jag har tillräckligt med makt för att kunna påverka de delar som staten ska påverka sjukvården i.

Relaterat material

Maktlistan 2015

Oklar riktning sedan S tagit kontrollen

Raskare väg till ministern ökar fackens makt

Patienternas språkrör stärker sitt inflytande

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev